MINCIUNA SFÂNTĂ – SECŢIUNEA 1

Sfînta minciună – Secțiunea 1

 ,,Cine-și hiclenește moșia și neamul,
mai rău decît ucigașii de părinți să se certe.”

Vasile Lupu, domn al Moldovei(1634-1653)
Cine trăiește în minciună,
de minciună va pieri.

 

Holocaustul din România,
o escrocherie de 20 miliarde dolari!

 

Datele statistice pot fi folosite atît pentru manipulare cît si pentru aflarea adevărului!

Ca unic iubitor al adevărului, al aproapelui şi al umanităţii ,,poporul ales” prin ,,înţelepţii” lui din Kneset, parladementul israelian, în iunie 1991 a propus Guvernului să ceară ţării noastre cîte 50.000 de dolari despăgubire pentru fiecare din cei 400.000 de evrei ,,omorîţi” în Regatul României în perioada 1941-1944, adică să ştim dinainte că,,afacerea” ne va costa 20 miliarde $!

 

1. Antiromânismul leprelor mioritice

,,Românii de la ţară spun că băscuţa pe care o poartă mozaicii pe cap, este întărită prin înmuiere în sînge de copil mic creştin!”

Afirmaţia a făcut-o Alexandru Aciobăniţei, redactor la Radio Iaşi în cadrul emisiunii ,,Comunităţi etnice –evreii din tîrgurile Moldovei” transmisă la orele 14,30 în data de 1 februarie 2010. Tot această lepră spune despre melodiile noastre populare Hora, Sîrba, Doina și Bătuta, că sînt cîntece din patrimoniul cultural mozaic pe care românii le-au copiat şi acum le ţin la mare cinste dar au uitat ce origini au. Scopul mîrşăviei este de a escamota faptul că multe din melodiile mozaicilor cu care îşi însoţeşte minciunile spuse în amintita emisiune, au puternice influenţe româneşti, şi pentru a nu se trezi vreun mioritic din buimăceala satanistă, a ieşit curva cu prăjina înainte, dar în fapt acţiunea face parte din programul de iudaizare a culturii vechi româneşti să convingă aceste capete de lut, că înaintea românilor pe plaiurile mioritice au fost mozaicii şi chiar dacă ei au plecat un timp în alte locuri după ceva cîştig, nu este departe ceasul cînd trebuie să se în toarcă la ,,baştină” iar veneticii să-şi caute alt loc sub soare, cum au făcut cu arabii din Palestina cînd au năvălit peste ei jidovii după anii 1940.

Pentru emisiunile lui denigratoare la adresa românilor, statul Israel l-a recompensat public în anul 2009, considerîndu-l un promotor al iudaismului, ori tot ce face acest nemernic este curat antiromânism şi numai pe banii românilor! Pentru a înțelege mioriticii cu ce se mănîncă iudaismul și cît este de gustos, adică ce ne servește lepra de Aciobăniței dar pe banii noștri, am să dau cîteva citate din vremurile cînd nu exista semitism, antisemitism pupincurism și industria holocaustului!

,,Marele ideal al iudaismului este ca întreaga lume să fie îmbibată cu învățătura iudaică și apoi, într-o Frăție universală a națiunilor – de fapt într-un mare iudaism – toate rasele și religiile individuale să dispară.” The Jewish Word, 9 februarie 1883

,,Este foarte semnificativ conținutul bolșevismului și a faptului că atîțea iudei sînt bolșevici. Idealul bolșevismului este în concordanță cu multe din înaltele idealuri ale iudaismului.” Jewish Chronicle, London 4 aprilie 1919.

,,Evreii din Rusia, în totalitatea lor sînt responsabili pentru revoluția bolșevică.” The Pioneers of Russian Revolution, Angelo Rappaport, pag 250 London 1918.

,,Revoluția din Rusia a fost expresia creierelor evreiești, expresia nemulțumirii evreilor, a planificării lor, al cărei scop este să creeze o nouă ordine în lume. Ceea ce a putut fi realizat atît de bine în Rusia datorită creierelor evreiești, din cauza nemulțumirii lor și prin planificarea lor, prin același efort intelectual și fizic va trebui să poată deveni o realitate și la scară mondială.” The American Hebrew 10 septembrie 1920.

,,Noi trăim într-un socialism bine organizat. Statul este totul; individul are importanță numai ca contribuabil la bunăstarea statului. Proprietatea sa, este a sa pînă cînd statul are nevoie de ea. El trebuie să-și țină viața și proprietatea la dispoziția statului.” Bernard M. Baruch, The Knickerbrocker Press, august 1918.

,,Adesea s-a spus că iudaismul ar fi forța propulsoare a comunismului, asta însă nu dovedește nimic dincolo de ceea ce era natural și de așteptat… Este surprinzător că iudaismul a trebuit să devină elementul de fermentație și distrugere în țări în care a fost disprețuit și persecutat? Ușurința lor particulară pentru intrigă, pentru strategie și conspirație, și acea răbdare înnăscută de a aștepta ora răzbunării care niciodată nu l-a lăsat, toate acestea sînt caracteristici ale poporului iudeu.” The Nineteenth Century and After prof F. A. Ossendovski, pag.29, ianuarie 1923, London.

,,O societate fără clase și suveranități naționale sînt singurele mijloace de soluționare completă a problemei evreiești. Cînd revoluția socială și încetarea luptei de clasă se vor generaliza, atunci se va normaliza și relația dintre evreu și mediul său social. Evreul, trebuie prin urmare să se alăture rîndurilor proletariatului, singurul element care face eforturi pentru a pune capăt luptei de clasă și să redistribuie puterea pe baza justiției sociale. Evreul a fost fermentul liberalismului pe care l-a emancipat, ca parte din războiul împotriva societății vechi, astăzi, după ce burghezia liberală a trădat principiile sale și s-a compromis cu clasele a căror putere se bazează pe forță, evreul trebuie să devină avangarda socialismului. Evreii au început să se alăture socialismului revoluționar odată cu nașterea modernă a antisemitismului… Mînați de iudaismul lor spre calea revoluției, socialiștii au comis un mare păcat moral și spiritual de a nu proteja puritatea revoltei lor. În loc să sublinieze caracterul revoluționar în opoziție cu societățile bazate pe împărțirea pe clase, fiindcă ei înșiși aparțineau celui mai asuprit popor din lume – în loc de a striga cu evreii iar apoi tumultul protestului să devină universal – ei au făcut contrariul…. Socialiștii evrei au trădat iudaismul deoarece pentru ei socialismul, nu a fost un protest moral împotriva întregii lumi asupritoare, ci un paradis pentru ultimul evreu care trădează liberalismul. Internaționalismul, nu numai în sensul său modern, dar și într-un spirit cosmopolit al iluminismului, este, fără îndoială, idealul spre care istoria se îndreaptă. Amestecarea tuturor națiunilor într-una unică mai mare, crearea unei colectivități umane cu o limbă comună, teritoriu – acesta a fost visul tuturor înaltelor spirite ale epocilor – au împărtășit această concepție, și este, fără îndoială, marea victorie a spiritului uman, care a trecut peste accidentele și necunoscutele istoriei… În Rusia, în cazul în care evreii nu se pot emancipa, starea lor se va modifica radical, numai prin răsturnarea regimului politic actual… Evreimea rusă va atinge emanciparea numai în viitorul stat socialist.” Problema evreiască și statul evreiesc socialist, 1898, Naum Syrkin(1868-1924).

Revin la tîrîturile de la Radio Iași cu ziceri care te îngrozesc!

,,Dar şi universitarii români cred că mozaicii îşi fac pasca cu sînge de copil mic creştin.”

Afirmaţia năucitoare şi năucă i-a fost făcută lui A. Aciobăniţei în cadrul aceleaşi emisiuni de către jigodia Angela Furtună ce-şi spune P.R. la Biblioteca Judeţeană I. G. Sbiera din Suceava, mîndrindu-se cu faptul că de mai mulţi ani ea organizează colocvii avînd ca temă cunoaşterea pretinsului holocaust făcut de către armata română în Transnistria împotriva mozaicilor ,,numai pentru faptul că s-au născut evrei”. Trebuie să precizez sensul cuvîntului evreu care este identic cu cel de mozaic, adică practicantil cultului falic-satanist al lui Iahwe. Ilustra pocitanie uită să ne spună cîte sinagogi au fost arse de antisemiții mioritici atunci cînd se răfuiau cu acești neprihăniți ,,evrei”. Îi spun eu că românii nu au pîrjolit nici o sinagogă dar ei cazarii sau jidanii bolșevici au distrus mii de lăcașe de cult românești cînd au devenit uneltele criminale ale stăpînirii bolșevice după septembrie 1944. Tot ei au închis zeci de mănăstiri transformîndu-le în grajduri, spitale de nebuni, magazii, locuri de dezmăț și altele. Cînd bolșevicii au ocupat Ținuturile Românești de la est de Prut, ei ,,nevinovații evrei” au uns cu căcat picturile din mai multe biserici, au ars icoanele și au pus lacăt pe sute de biserici. Deci ura mozaicilor împotriva românilor este ceva natural și firesc însă tot aceste jigodii criminale se plîng de persecuții, pogromuri și holocausturi.

Judecata în fața istoriei se apropie și pentru voi fii ai Satanei și nu veți scăpa!

În anul 1947 cînd mozaicii turbăcioși adică zeloți, au început să dea cu bombe și gloanțe în soldații englezi care aveau mandat ONU pentru Palestina, englezii din insulă, le-au pus degrabă la prăjit cîteva zeci de magazine și două sinagogi, dar pe aceștia nu-i fericesc cu pogromuri și holocausturi de teamă să nu pățească ce au mai pățit la sfîrșitul secolului Xlll cînd au fost alungați din regat iar cei mai mulți s-au înecat în apele Tamisei.

Îi mai amintesc acestei tîrîturi din closetul mozaic, un adevăr pe care ea nu vrea să îl ştie; în Transnistria care a fost un loc al suferinţei, nu au murit mai mult de 15000 de persoane de bolile şi mizeriile aduse de deportarea, dar acţiunea a fost determinată de măcelurile pe care aceşti ,,nevinovaţi evrei” înarmaţi dinainte de bolșevicii din imperiul Satanei, adică frățiorii lui Ucigă-l Toaca şi organizaţi în ,,Miliţiile de Autoapărare Civilă din Basarabia şi Bucovina”, le-au făcut asupra armatei României şi românilor în zilele de 27-29 iunie 1940 cînd aceste teritorii au fost ocupate de armatele URSS. ,,Distracţia” neprihăniţilor ,,evrei” făcută pe seama românilor din Basarabia şi Bucovina, i-a costat pe mioritici, moartea, dispariţia sau rănirea a peste 43232 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi iar cîteva mii de funcţionari publici, preoţi şi învăţători au avut aceeaşi soartă. Tot ,,nevinovaţii evrei” din cele două ţinuturi ocupate de URSS unde tot ei erau căpetenii ale Talpei Iadului, erau în mare parte şi susţinătorii bolşevicilor, întocmind liste cu peste 300000 de români care trebuiau deportaţi în Siberia sau la mama dracului în imperiul bolşevic numai pentru că erau ,,naţionalişti români care au colaborat cu armatele fasciste ale moşierilor din România” în perioada 1918-1940. De reținut faptul că dintre cei 300000 de români deportați din Basarabia și Bucovina în Siberia sau regiunea arctică în perioada de l an cît le-au stăpînit bolșevicii (iulie 1941-iunie 1942), la vetrele lor nu s-a mai întors nici unul dar asta nu este holocaust ci dreptul divin al jidanului de a-l nimici pe goimul cap de lut de cîte ori i se încoardă fibra sau i se ridică legămîntul a revelație satanistă împotriva neamului omenesc.

Majoritatea mozaicilor din ţinuturile menţionate nu aveau nici 50 de ani de cînd năvăliseră ca un stol de lăcuste asupra românilor, ei declarîndu-se ,,sudiţi”, adică supuşi ai imperiului rus ori austriac şi nu băştinaşi. Românii i-au urît pe aceste venituri și aducători numai de rele, pentru că erau comuniști și doreau distrugerea statului românilor prin dezmembrarea lui, precum și nimicirea poporului român.

Tot atunci în vremurile de mare jale şi nenorocire pentru Neamul Românesc, frăţiorii lor întru Ucigă-l Toaca, adică Iahwe, ,,evreii” din judeţele Rădăuţi, Cîmpulung-Moldovenesc, Suceava şi Dorohoi, care erau acum în graniţă cu ocupantul celor două regiuni, jubilau şi aşteptau să fie eliberaţi de sub asuprirea naţionaliştilor şi fasciştilor moşieri români care îi sugeau, oprimau şi jefuiau de toată munca lor. În toamna anului 1941, aceşti nerăbdători de minuni bolşevice, au fost deportaţi în Transnistria, unde a murit o mică parte dintre ei aşa cum dovedeşte tabelul Memento statistic scris chiar de mînuțe jidovești în anul 1947 cînd încă nu era pusă la punct industria holocaustului.

Aceste jigodii criminale de la Radio Iaşi simţindu-se îndemnate chiar de către statul român în acţiunea de iudaizare sau antiromânism cum este pe cea dreaptă, îşi permit în public să ne rescrie istoria fără ca cineva să-i poată contrazice pentru că postul de radio a ajuns o afacere exclusiv personală a tartorului N. Tomescu şi clicii lui de iudaizanţi formată din A. Aciobăniţei, Doina Vazgan, Erika Engel şi noua adunătură de gurişti pe care a pus-o în faţa microfoanelor să spună numai tîmpenii şi minciuni.

Dar căutînd urmele nemerniciei pe care au pus-o leprele în capul românilor, am găsit documentul ce a ,,inspirat” minţile lor ticăloase şi odioase.

În lucrarea Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România tipărită la editura Hassefer a mozaicilor din România în anul 1990, cu o prefaţă scrisă de colonelul în Securitatea română şi rabin şef al mozaicilor timp de aproape 50 de ani, Moses Rosen, în volumul ll, la p. 522 găsim un manuscris în limba ebraică ce a fost scris în Tîrgu – Neamţ în anul 1710 în timpul lui Vodă Dimitrie Cantemir care povesteşte o acuzaţie de omor ritualic. Dau mai jos documentul cu pricina pentru a dovedi de ce ticăloşii sînt în stare clica de trădători de neam şi ţară de la Radio Iaşi care otrăvesc zilnic minţile românilor.

,,La anul 1710, în ziua de 15 din luna Nissan în vremea în care Vodă Cantemir domnea în Moldova – să-i crească – s-a întîmplat o nenorocire mare şi foarte înfricoşătoare jidovilor. În mănăstirea Neamţului era un jidov – pomenirea să-i fie ştearsă – care şi-a schimbat credinţa şi s-a făcut călugăr; acela a dorit să linguşească pe stareţul de acolo ca să găsească trecere în ochii lui, şi a spus altor creştini ca să ia un copil de creştin, să-l străpungă şi să-l arunce în curtea bisericii celei vechi spre a unelti contra jidovilor cum că ei l-ar fi furat pentru a-l înjunghia, căci le trebuie lor sînge de paşti.

Botezatul avu de vecină o văduvă creştină, care avea un copil mic de vreo şase sau şapte ani; şi aşa se duse la văduvă şi îi spuse toate lucrurile ce ar voi să facă, şi-i mai spuse că e lege de la Nazarineanul cel mare… ca să omoare şi să prăpădească pe jidovi, şi acum dă-mi pe copilul tău cel mic şi ţi-oi da pentru dînsul atîta şi atîta; şi cu condiţia aceasta ca să te duci să strigi prin pieţe şi uliţe că jidovii ţi-au furat copilul.

Creştina cum auzi că este chiar o poruncă, şi că tocmai ei i se întîmplă să facă acest act de evlavie, spuse cu gura plină; îţi voi da copilul şi banii nu-i voi lua, şi voi face întocmai precum îmi vei porunci. Şi-i dădu lui copilul; iar el se duse la tovarăşii lui, la Neamţ. Şi în noaptea aceea în care fiecare jidov şede la masă şi măreşte pe ziditorul său şi povesteşte minunile cum că ne-a mîntuit din ţara Egiptului, luară copilul, îl înjunghiară şi îl aruncară în curtea biserici celei vechi.

A doua zi dimineaţa, ducîndu-se cîţiva jidovi la baie, trecură înaintea curţii şi văzură copilul plin de sînge. Atunci căzu peste ei o frică mare şi chemînd lîngă ei alţi jidovi, merseră la ispravnicului oraşului să-i dea de ştire despre aceasta. Iar dacă au venit la dînsul, găsiră la el pe botezat şi alţi creştini. Aceştia începură a-i bate cu bătaie cruntă, aşa încît omorîră cinci dintr-înşii şi-i jefuiră rău. Îndată trimise ispravnicul la pîrcălab, ca să vie la Neamţ. Cum sosi, acesta porunci să fie puşi în lanţuri de fier douăzeci şi doi de jidovi, şi-i duse la oraşul Piatra şi-i aruncară în temniţă.

Jidovii din Piatra văzînd că e rău de dînşii, trimiseră doi oameni iscusiţi din Piatra la Vodă la Iaşi, ca să-i povestească uneltirea făcută contra lor. Iar dacă au venit la Iaşi se duseră la fruntaşii oraşului şi aceştia merseră cu dînşii la Vodă şi povestiră tot ce li s-a întîmplat.

Atunci trimise Vodă doi oameni la Neamţ să cerceteze dacă lucrul este adevărat au ba. Oamenii veniră şi cercetară şi căutară bine şi văzură că fals şi neadevărat e; asemenea şi muma copilului mărturisi adevărul. Atunci luară pe botezat şi-l duseră la mitropolitul din Iaşi, şi acesta porunci ca botezatul să fie pus în casa de nebuni în tot timpul vieţii sale; iar jidovii să fie sloboziţi.

Aceasta am scris-o noi spre veşnică pomenire şi Elohim să ne trimită pe mîntuitorul cel drept curînd în zilele noastre. Amin!

Işchoc ben Abraham Moşe, Aron Leib Neamţer.”

Slujbaşii lui Vodă Cantemir, văzînd că la mijloc este o mişelie pusă la cale de un ticălos, i-au cerut mitropolitului să-l bage pe făptaş la casa de nebuni pentru tot restul vieţii. Nici în vremurile acelea nu erau crezute asemenea acuzaţii absurde dar azi Angela Furtună le pune chiar în capul profesorilor de la Universitatea Ştefan cel Mare ca să denigreze secătura şi învăţămîntul superior românesc unde se cultivă cel mai obscurantist şi mai sălbatic naţionalism românesc!

Ca unul dintre ,,cetăţenii tîmpiţi” ce se lasă beliţi de viu cu fel de fel de biruri şi podvezi de către statul mafiot pentru a îndestula şi leprele de la Radio Iaşi, cer conducerii S.R.R.D. Bucureşti să dea afară aceste tîrîturi trădătoare din instituţia publică şi să le intenteze acţiuni judecătoreşti pentru manipularea informaţiilor cu scopul de a induce stări de fapt false în mentalul colectiv românesc, faptă incriminată ca infracţiune de Codul penal.

Tot ,,distinsa P.R.” în aceeaşi emisiune a spus despre oraşul Suceava că a fost un shtetl jidovesc la începuturile lui. Shtetl erau micile tîrguri întemeiate de către cazarii/jidovii în estul Europei şi partea de apus a imperiului rus unde ei trăiau izolaţi de goimi. În Moldova jidovii s-au stabilit în grupuri mici de cîteva zeci de persoane abia la sfîrşitul secolului XVll sau începutul secolului XVlll.

Pentru a-i demasca minciuna mîrşavei iudaizante, dau tot din lucrarea amintită mai sus un document ce se găseşte la pagina 535. Este o scrisoare din 9 iulie 1746 a tîrgoveţilor din Suceava dată jidovului Iosip prin care i se acordă 2 stînjeni pământ ca să-şi facă o dugheană. ,,Adică noi tîrgoveţii moldoveni şi armeni, făcut-am scrisori noastră la mîna loi Iosăp jidovul, precum fiind loc gospod la Suceava şi mergînd Iosăp jidovul la dumnealui medelnicerul Lupu Balşu ca să dei un loc de dugheană, 2 stînjeni pol, dumnealui ne-au chemat pe toţi tîrgoveţii, şi am mers cu dumnealui şi am dat loc să-şi facă dugheana ca să să hrănească, că tîrgul este slobod şi loc gospod.

Ce noi am făcut aceasta la mîna lui Iosăp, ca să-şi facă dugheană şi l-am învoit că este om bun şi bijmar. Şi alţii să nu se amestece că acela este loc gospod că aşe au socotit şi dumnealui medelnicerul Lupu Balşu.

Pentru credinţă am pos şi pecetea tîrgului noi toţi tîrgoveţii. Văleat 7254 de la Facerea lumii.”

Înscrisul este foarte important pentru realităţile istoric-sociale din acele vremuri şi ne-ar fi de mare folos dacă românii de azi şi-ar cunoaşte adevărata istorie şi nu făcăturile cu care istoricii au îndobitocit generaţii după generaţii de mioritici. La anul 1746, în cetatea Sucevei nu era picior de jidov, ci numai negustori pămînteni şi armeni. Iar Iosăp ca să-şi poată deschide dugheană, a trebuit să le dovedească celorlalţi negustori că era ,,om bun şi bijmar”, adică îşi plătea cinstit birurile ca să nu vină beleaua pe capul celorlalţi negustori. Astăzi, de cînd cu industria holocaustului, pas de mai găseşti vreun jidov care să-i poţi spune că este ,,om bun”, toţi se ţin numai de minciuni şi făcături pentru că asta le aduce cîştig, iar pentru ei cîştigul este suprema jertfă adusă lui Iahwe şi zburdalnicul Satana.

Mai este ceva foarte important în înscris, medelnicerul Lupu Balşu i-a chemat pe toţi tîrgoveţii să hotărască asupra problemei. Astăzi adevărul istoric este stabilit prin ordonanţe date de guvernul ţării, sau prin cărţi pline numai de minciuni şi falsuri ori emisiuni radio şi tv. cum sînt cele arătate mai sus dar şi altele, plătite toate din banii noştri. Dar tîgușoarele cazarilor numite în idiș ștetl au fost specifice numai Poloniei și Lituaniei feudale și nicăieri altundeva în centrul sau răsăritul Europei. Aceste tîrgușoare aveau o largă autonomie administrativă și juridică iar populația lor era toată sau în cea mai mare parte de religie mozaică! Acest adevăr istoric îl știe și onorabila lepră dar românilor le poate zice orice din adevărurile revelate ei de MOSAD fiindcă tot nu răspunde pentru ceea ce spune.

Mai dau un document, reprodus în lucrarea amintită la p. 144 care povesteşte actul de nebunie al unui jidov care, în sminteala lui s-a dat rău la nişte creştini făcînd mare prăpăd, iar breasla jidovilor a trebuit să plătească pagubele cum arată documentul domnesc din 18 octombrie 1776.

,,Noi Grigore Alexandru Ghica voievod bojio milostio Gospodar zemli Moldavscoi.

De vreme ce Zalmăn Caşcaval, jidov de aici din Iaşi, în trecutele luni, în luna august 14, sculîndu-se noaptea înspre Sîntămăria Mare, cu nebunie, au rănit pe nouă oameni… fiind ei adormiţi pe la casele lor, şi dintr-acei răniţi prinzîndu-se de atunci, s-au pus la închisoarea temniţei, şi dintr-acei răniţi au şi murit unul, şi făcîndu-se cheltuială, atît cu doftoriile ce s-au cheltuit, cît şi cu bani gata ce s-au dat la femeile acelor oameni răniţi, care oameni încă nici pînă acum tot nu s-au tămăduit bine. Şi pentru acea cheltuială, am hotărît domnia mea de au dat jidovii de aicea din Iaşi… lei pentru acea faptă, a lui Caşcaval jidovul. Acum prin jaloba ce au dat domniei mele toţi jidovii de aicea din Iaşi, arătînd că Zalmăn Caşcaval jidovul, are o casă a lui cu loc cu tot aicea în Iaşi, la mahalaua Munteniei de mijloc, carele casă prin cercetarea ce s-a făcut, dovedindu-se că casa este dreaptă a lui, au cerut jidovii, ca să i se vîndă casa cu locul ei să-şi plinească din banii ce au dat pentru Caşcaval jidovul, ca să nu rămîe ei de tot păgubaşi. Deci dar iată dăm volnicie printr-această carte a domniei mele lui Isac hahambaşa, şi tuturor jidovilor de aicea din Iaşi, ca să aibă voe a scoate casa cu locul ei la mezat, şi cu preţul ce va eşi de la mezat, să o vîndă, şi oricine va vrea să o cumpere, volnic să fie a cumpăra casa aceasta şi fără nici o supărare de cătră nime, să o stăpînească cu bună pace. ”

Dar după minţile ticăloase ale celor două lepre arătate mai sus care au scornit povestea cu băscuţa mozaicilor după un document autentic, ei pot şi după acest înscris de mai sus, să scoată o trăsnaie la fel de urîtă ticluită numai împotriva românilor şi pentru veşnica ridicare în slăvi a mozaicilor, ce poate fi cam aşa: ,,Un român din Iaşi, orbit de antisemitismul ancestral ce-i otrăvea mintea, s-a sculat plin de ură cu ochii ieşiţi din orbite şi punînd mîna pe topor, a pornit un pogrom măcelărind pe evreii din vecinătatea lui «numai pentru vina că erau evrei». Fiind prins de ceilalţi evrei scăpaţi ca prin minune de la exterminare, l-au predat pe antisemitul român, străjerilor.” Textul imaginat de mine sună foarte asemănător cu ceea ce prezintă A. Aciobăniţei despre născocitul holocaust din Transnistria şi pogromul de la Iaşi.

În pretinsa noastră democraţie, în afară de vocea puterii şi a lichelelor ce o slujesc nu poate exista un alt punct de vedere şi nici alt adevăr. Iar la Radio Iaşi care a ajuns o adevărată cloacă sionistă, singurul adevăr este cel rostit de leprele trădătoare ce se ,,îmbăiază” periodic în Israel în lumina ,,marilor adevăruri divine”, munca lor fiind recunoscută şi răsplătită public. Şi Angela Furtună se laudă că este o scriitoare recunoscută în Israel, după spusa lui A. Aciobăniţei.

Iniţiatorul antiromânismului deşănţat ce curge din closetul Radio Iaşi este Nicolae Tomescu, lingău comunist şi internaţionalist, ajuns redactor şef cu sprijinul PNL, care apoi s-a orientat către PD-L. În urmă cu cîţiva ani, prin emisiunile lui pretins istorice, a pornit campania de denigrare a identităţii şi adevăratei istorii a românilor sub îndrumarea MOSAD şi a trădătorilor de Neam şi Ţară din mafia bucureşteană care controlează media publică.

Dau unul din noile ,,gînduri geniale” ale nemernicului N. Tomescu. El susţine prin acest post de radio că în România comunistă au fost în fapt mai multe regimurile totalitare: stalinism, neostalinism, comunismul naţionalist, cultul personalităţii. În comunismul naţionalist toate minorităţile au fost oprimate, dar în primul rînd jidovii sau jidanii. Povestea ar părea actul unui individ scăpat de la balamuc dacă nu aş şti ce se ascunde în spatele acţiunii iudaiste de maculare a trecutului nostru apropiat.

De peste 50 de ani, în S.U.A., mozaicii au desfăşurat o campanie uluitoare privind falsificarea istoriei comunismului iar fenomenul s-a produs în rîndul intelectualităţii prin intermediul universităţilor. Se susţine că în Rusia nu a fost comunism ci o dictatură după ideile lui Stalin care a impus şi un model social economic. Lenin şi ceata lui de criminali care au dat lovitura de stat în Rusia au fost fanatici ruşi ce au aplicat în statul nou creat, teroarea asupra poporului ca principiu de guvernare. Ori dovezile istorice arată fără putință de tăgadă că lovitura de stat din oct 1917 a fost dată de grupările cazarilor bolșevici din Rusia ajutate la greu cu bănet și acțiuni militare pe front de Germania și de mafia sionistă din SUA.

Prin falsificarea istoriei, mafia sionistă vrea să scoată de sub lupa cercetării și a răspunderii istorice, pe cazarii/jidovii sau jidanii conduşi de Lenin care au dat lovitura de stat în octombrie 1917, preluînd puterea prin asasinate şi teroare şi instaurînd un regim criminal. Stalin nu avea nici un rol în puterea bolşevică a anilor 1920 cînd s-au pus temeliile statului comunist. În anul 1929 începe NEP-ul, programul de industrializare a bolşevicilor, elaborat de cazarul/jidovul Vasili Leontiev, care, fugit apoi în SUA, şi-a schimbat numele în Wassiley Leontief, iar ideile modelului social-economic al oraşului industrial dormitor unde gloata era controlată şi pîndită chiar şi pe gaura anusului, a primit premiul Nobel pentru economie în anul 1973!

Ideea de bază a comunismului cazar –controlul absolut al populaţiei prin minciună, constrîngere şi teroare – se găseşte în Facerea 47,13-19 unde Iosif reuşeşte, în numele faraonului ca mare vizir, să ruineze pe toţi egiptenii şi 47,21 ,,Cît despre popor, l-a mutat în cetăţi de la o margine a Egiptului pînă la cealaltă. Numai pămînturile preoţilor nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon, dată în folosul preoţilor, de aceea ei nu şi-au vîndut pămînturile.” Aceste sminteli se mai găsesc în unele documente ale Frăţiei Noului Legămînt de la Qumran, Manualul de disciplină, Documentul sadochit şi Războiul fiilor luminii împotriva fiilor întunericului. Suedezii nici nu bănuiesc săracii că au premiat unele din ,,genialele idei ale umanităţii” ascunse bine în Tora şi descoperite din cînd în cînd de cîte un iluminat de-al lor!    

În discursul de primire a premiului, intitulat ,,Structura economiei mondiale. Schiţă a unei simple formalizări imput-output”, premiatul lărgeşte baza ideilor sale pe care le-a aplicat bolşevicii în URSS, vrînd să le extindă la întreaga planetă. Acum, că s-a dus Dracului comunismul cu tot iadul lui, au rămas moştenitorii şi urmaşii care vor să îl facă din nou un gând bun pentru vremuri grele! Ar trebui ca oricare muritor al pămîntului să se îngrozească de asemenea perspectivă.

Redactorul A. Aciobăniţei laudă acest post public de radio fiindcă este singurul mijloc media care promovează iudaismul. Părintele acestei ideologii prin care se urmărea falsificarea originii filozofiei greceşti, ,,dovedindu-se” că vine din Tora, adică din înţelepciunile lui Moşe, a fost rabinul eretic Filon din Alexandria, în prima parte a secolului l al erei noastre. Provenind dintr-o familie foarte bogată de farisei din Alexandria, este şi fondatorul Frăţiei Noului Legămînt care avea ca scop modificarea religiei mozaicilor cu o schismă propusă de el prin preluarea multor concepte teologice din religia geţilor şi introducerea lor în Tora. Iar falsificarea istoriei antice a imperiului roman şi-a asumat-o rabinul farisei, Josephus Flavius, la vreo 60 de ani după moartea lui Filon.

Deci acest curent urmărea falsificarea culturii goimilor cap de lut şi punerea în fruntea ei a ,,culturii iudaice” care nu există nici de sare la scrumbie, ce se vrea singurul izvor de înţelepciune divină şi religie revelată, adică o minciună fără margini şi o hoţie cît mai lată! Cine nu vrea să înţeleagă aceste adevăruri ale iudaismului trebuie aduc prin foc şi sabie la dreapta cale sau nimicit.

Iudaismul şi fariseismul sînt cele mai sălbatice şi mai fanatice forme de naţionalism dar venind dintr-un cult satanist al falusului și nu dintr-o evoluție istorică a ivriților, pretinzînd că reprezintă o poruncă divină a Întunecimii Sale Iahwe pe care trebuie să o răspîndească pe între pămîntul, ei avînd cinstea de a conduce lumea.

Halal istorie şi halal istorici dacă asemenea jigodii nu pot fi aduse la tăcere!

 

2. Simbriașii industriei holocaustului

 

Varianta Moses Rosen La începutul anilor 1990, rabinul sef din Romania, Moses Rosen, guguştiuc sionist şi colonel în Securitatea română în buna tradiţie a lichelismului descris de faimosul său predecesor Josephus Flavius, ne-a turnat iarăşi povestea cu cele 420000 de suflete iahviste mistuite de canibalismul romanesc pe la 1940-1944 care nu ies la răbojul Stăpînului lor fiind omorîţi de armata statului român în Basarabia şi mai ales Transnistria. Tot de existenţa acestei lifte se leagă mazilirea la sfirsitul anului 1947 a rabinului sef Alexandru Safran, care fără o para in buzunar i s-a refuzat întrarea în Israel. Motivul a fost că Safran nu a dorit să participe la marea crimă pe care o puneau la cale bandele iudeo-bolşevice privind pretinsul holocaust din România şi distrugerea fizică şi spirituală a românilor!

În aceeaşi perioadă de timp lepra sionistă care era şi tartorul întunecaţilor din România, îl apucă gîdiliciul la degete şi scrie cartea Primejdii, încercări, miracole, apărută la Hasefer în anul 1991, unde chiar întunecimea sa, dorind să lase posterităţii informaţii despre viaţa de martir pe care a închinat-o ,,sfintei frăţii a întunericului”, scrie pe supracopertă că ajungînd rabin şef în anul 1948, ,,el a fost ales de către Congresul Rabinilor şi Preşedinţilor de Comunităţi ai celor peste 400000 de evrei.” Dacă din totalul de 962270 mozaici, cîţi erau în Regatul României la sfîrşitul lunii noiembrie 1939, date publicate de către Ministerul pentru Minorităţi din Bucureşti, scădem cei cca 97000 care au murit deportaţi de unguri în lagărele naziste, cei 163918 persoane care au trecut la ocupantul Basarabiei şi Bucovinei, şi cei 325000 care au rămas în aceste ţinuturi, vedem că stă rău cu aritmetica fiindcă nu iese socoata după pliscul lui pentru preaplinul frăţiei care nu putea avea cei 400000 de neprihăniţi ai întunericului! În realitate la acea dată erau în România populară peste 435000 de mozaici

Tot el i-a ameninţat pe români că vor plăti cu vîrf şi îndesat uciderea celor peste 420000 de mozaici şi nici un istoric nu a îndrăznit să pocnească peste bot secătura pentru batjocura adusă adevărului şi istoriei românilor! A venit şi Ellie Wiesel care răcnea de se cutremurau Carpaţii de jalea prin care trecea ,,poporul ales” al Satanei, cînd el le cerea asasinilor români să îşi recunoască holocaustul şi să-şi uşureze pungile de uzufructul muncii pentru vina lor ancestrală că sînt români iar mozaicii îi urăsc de moarte de peste 2000 de ani. Iliescu în calitate de preşedinte a României şi-a asumat, după zisa lor, această monstruozitate iar Guvernul A. Năstase chiar a dat un ucaz în această direcţie, Parladementul ţării aprobînd cu curul făcătura mozaică.

Pentru că românii nu au avut curaj să ia de gît tîrîturile mozaice şi să dea de pământ cu ele, cred că vor plăti cîteva zeci de miliarde de euro sau poate va trece de o sută de miliarde ,,afacerea” dar ei nu vor şti niciodată adevărul despre această mişelie. Germania a avut ,,de plătit” tot către organizaţiile criminale sioniste dar şi către statul Israel, pentru ,,asasinarea” a 6000000 de mozaici, deşi numărul real nu este mai mare de 400000-600000. Nu există nici un fel de informaţie publică nici în Germania nici în Israel despre natura înţelegerii şi suma totală convenită pentru actul semnat în septembrie 1952 între reprezentanții mafiei sioniste și R. F. Germană. Doar unii oficiali ai domeniului economic din Israel au recunoscut că, fără banii veniţi din Germania, situaţia Israelului nu era cea de azi. Dacă luăm în socoteală cît ne pretind nouă pentru cei 400000 de născociți morți, atuncii germanii cred că au plătit cam 300-500 de miliarde de euro despăgubire pentru cea mai mare escrocherie din istoria omenirii!!!

Dar germaniii nu au avut decît rodul acțiunii lor criminale care, prin bani și transportul efectiv al cetei de bolșevici condusă de Lenin, sînt coautori la lovitura de stat dată de cazari în imperiul rus. Apoi prin acțiuni militare și alte sume de bani fabuloase, l-au sprijinit efectiv pe Lenin încă opt luni pînă ce mustăria a început să fiarbă a zborșeală după asasinarea ambasadorului W. Mirbach la 6 iulie 1918. Germania a fost singura țară care a recunsocut statul bolșevic creat de Lenin prin lovitura de stat din octombrie 1917. După numai 30 de ani, bolșevicii le-au plătit germanilor cu vîrf și îndesat faptul că i-au adus la putere în imperiul rus. Așa pățește oricine atunci cînd se înhăitează cu Satana!

Sînt convins că aşa se va proceda –dacă nu s-a procedat deja – şi cu plata despăgubirilor ce le pretind sioniştii de la români, adică acest neam de proşti va plăti fără a şti vreodată nimic despre respectivele datorii.

Actualul preşedinte al României, ca şi Ion Iliescu, a avut şi are relaţii speciale cu organizaţiile sioniste, dar ferite de ochii românilor deşi aceste grupări sataniste nu ne-au vrut decît rău să ne facă. Din aceste cuiburi ale întunericului şi-a ales preşedintele Băsescu sfetnici de taină care să ne înjuge fără scăpare la poftele mafiilor sioniste iar alţii să ne falsifice şi să ne rescrie istoria şi cultura după minţile lor sataniste. Aşa cum a procedat Traian Băsescu cu ,,răpirea din serai” după reţeta Omar Haisam, spunîndu-ne că adevărul îl vom afla peste 50 de ani, tot  aşa, prin oamenii lui, a mai vîndut odată Ţara ca să fie prieten cu Satana şi Talpa Iadului! Prea mulţi bani au dispărut din vistieria ţării despre care nu se ştie nimic sau nu se vrea să se ştie nimic!

Dacă românii vor în continuare să fie un popor de dobitoace cuvîntătoare, nu trebuie să facă decît ceea au făcut şi pînă în prezent.

Varianta Dr. Eugen M. Kullisher Acest doctor pripăşit de pe meleagurile Moldovei carpatice(culişer în Amintirile lui I. Creangă înseamnă făcăleţ, melesteu), în toamna anului 1943 din bîrlogul lui din Montreal, ne-a pus de o cloceală drăcească cum numai ucenicii Satanei sînt în stare scriind pre limba altora ,,The displacement of population in Europe” că românii sînt măcelarii istoriei pentru că au căsăpit cu mare ură şi patimă 400000 de neprihăniţi ai lui Iahwe numai pentru faptul că erau mozaici! Şi pleacă în argumentaţia – plăsmuire de la o realitate pe care o stabileşte el ca fiind singurul adevăr spunînd că în Regatul României la începutul războiului erau 355972 de evrei(după neam) scăpaţi numai prin grija lui Iahwe de blestemul şi urgia mioriticilor canibalizaţi şi însetaţi de sînge nevinovat. Pentru a dovedi că socoata iese din cifre şi nu de sub freza lui înveninată, ne mai spune doctorul în plăsmuiri pentru luminarea posterităţii şi a posteriorului că în România dupa recensămîntul din anul 1930, s-au găsit ca practicanţi ai religiei mozaice 756930 de iahviști(dupa religie). Scăzîndu-i pe cei găsiţi de doctor în anul 1943 că păzeau încă adevărata credinţă pe plaiurile mioritice din totalul recensămîntului din anul 1930 avem incredibila cifră de 400958(53%) dispăruţi din lumea aceasta! Chiar dacă cifra nu are nici o legătură cu realitatea fiind un fals ordinar ce îl poate dovedi oricine are cunoştinţe minime în domeniul statisticii, de atunci a rămas pentru organizaţiile sioniste ca adevăr sacru ce nu poate fi pus vreodată în discuţie pentru că se insultă memoria victimelor crimelor în masă de care se fac vinovaţi românii în general şi România ca stat care prin instituţiile sale – armată şi jandarmerie – a participat la aceste masacre! În anul 1930 potrivit recensămîntului efectuat în luna decembrie în Romania erau după neam 728115(4%) evrei după etnie; practicanţi ai mozaismului erau 756930(4,2%) persoane iar după limba vorbită – idiş erau 518754(2,9%) din totalul populaţiei. Cifra de 400000 de victime după cum a stabilit-o magistrul Kullisher in anul 1943 cînd războiul încă nu era încheiat a devenit cifră cabalică, ceea ce dovedeşte că acest complot împotriva Romaniei are rădăcini foarte vechi în căpăţînele sioniştilor şi cred că are legătură cu planul de exterminare a jumătate din poporul german pus la cale de aceştia în anul 1943 şi început a fi executat de americani şi englezi unde şi românii aveau porţia lor de măcel cam așa cum ne- hărăzise jegurile criminale Marx și Engels fiindcă n-am fost șpirtoși în revoluțiile lor de la anii 1848-1849 unde unii români au crezut că este treaba lor și nu circ jidovesc!

Varianta Dr. S. Mănuilă – dr. W. Filderman Povestea plină de trăsnăi, de inepţii şi de falsuri a fost prezentată la Stockholm(8-15 august 1957) şi tipărită la New York în anul 1958, de către cele doua ilustre căpăţîni la Institutul International de Statistica(Documentul există în limba romană la Institutul Central de Statistică Bucureşti). Primul, doctor, ,,român verde” dar negru în cerul gurii ca toţi patrioţii negustori, a fost director al Institutului Central de Statistică a României, membru corespondent al Academiei României, membru al Academiei de Medicina şi al Academiei de Ştiinţe, membru al Institutului International de Statistică. Al doilea, doctor, sionist sadea şi mincinos aşijderea, fost Preşedinte al Uniunii Evreilor din România, Preşedinte al Federatiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din România, Preşedinte al Comitetului ,,Joint Distribution” pentru România, membru de mai multe ori al Parlamentului României în perioada interbelică, adică atunci cînd românii nu puteau trage aer în piept dacă nu lingeau ceva sînge de ,,popor ales”. Chiar de la începutul raportului autorii-plăsmuitori ne spun că datorită greutăţilor reale de apreciere a datelor statistice, a mutaţiilor repetate de graniţe şi de populaţii, au dus la o modificare radicală a populaţiei evreieşti din România. Se spune in raport că ,,la recensămîntul din 1930 au fost un număr de 756930 evrei(dupa etnie spun ei, dar cifra reprezintă după recensămîntul din 1930 practicanţii cultului mozaic). Cifra lor a fost calculată la sfirşitul războiului(1945) la 355972 pentru teritoriul de azi al României[gugumănia fiind preluată de la ticălosul Kullisher]. La ultimul recensămînt(28 noiembrie 1956) cifra lor a fost găsită la 144 198 persoane. Cele trei cifre denotă clar tendinţa spre declinul numeric al evreilor din România ca urmare a condiţiunilor politice din ultimele două decenii. Scăderea de la cifra recensămîntului din 1930 la cifra postbelică se datorează în mod principal schimbărilor de graniţă. Din populaţia calculată din 1945, un însemnat număr au emigrat in Israel. Numai in anii 1948-1952(august) ,,Statistical Bulletin of Israel” (Vol. 3 octombrie-aprilie 1953) raportează 128609 noi sosiţi din Romania. Numărul evreilor emigraţi clandestin de pe teritoriul de azi al României nu poate fi stabilit, dar se urcă la o cifră considerabilă, dat fiind câ eşirea din ţară s-a făcut în toate direcţiile şi în timp destul de îndelungat…. Aceste teritorii cuprinde întreaga Basarabie, Bucovina de Nord şi regiunea Herţa din judeţul Dorohoi cedat Rusiei la 28 iunie 1940. Teritoriul acesta a avut în anul 1930 o populaţie de 275419 evrei(calculaţi după apartenenţa etnică). (Analele Institutului Central de Statistica, Bucureşti, 1942, pag. 348-349)…Cînd armatele germano-române au reocupat aceste teritorii în vara anului 1941, o parte a populaţiei evreieşti a fost evacuată de Soviete şi o parte a evreilor s-a refugiat din propria iniţiativă în Rusia Sovietica. Aceşti evacuaţi şi refugiaţi s-au răspîndit în toate direcţiile. Astfel într-o notă din arhiva W. Filderman citim: <<În 1947 un delegat RPR care a fost la Moscova, întors la Bucureşti a cerut ajutor pentru cei 100000 de Evrei Români, care se găsesc în Rusia. Dr. Filderman a intervenit imediat in favoarea lor la ,,Joint Distribution Committee, dar din motive de tehnicitate, nu s-a putut realiza nimic>>….O parte a evreilor din Basarabia şi Bucovina au fost deportaţi în Siberia. Dr. Bickel citează relaţiile date de United Press din Berlin, care evaluează cifra evreilor deportaţi în Siberia la 10000. Pentru a putea urmări evoluţia numerica a evreilor din Romania este necesar să reţinem schimbările produse prin cedările de teritorii din preajma războiului ll mondial. (După naţionalitate etnica, 1930).
Cedaţi Rusiei Sovietice (Basarabia, Bucovina si regiunea Herţa) …..……275419(37,9%)
Cedaţi Ungariei(Transilvania de Nord)……… ……….…………………..138917(19,1%)
Cedaţi Bulgariei(Dobrogea de Sud) ……………………….…….……………….807(0,1%)
Rămaşi în România ………………………………….………………… ….312972(42,9%)
Total 728115(100%)
(Vezi Analele l. c. pag. 340-341)

În rezumat, majoritatea, adică exact 57,1% a evreilor au fost detaşaţi de Romania prin evenimentele din preajma războiului ll mondial. Mulţi dintre aceştia nu au mai avut contact cu statul roman. Acest fapt important trebuie avut in vedere ori de cîte ori se discuta şi evoluţia numerică a evreilor din România.
La recensămintul din 1948(25 ianuarie), nu s-a înregistrat nici neamul etnic, nici religia, ci numai limba!. In total s-au înregistrat 97566 persoane cu limba materna idiş. ….Pierderile suferite din cauzele directe ale războiului au fost evaluate de organizaţiile evreieşti din Romania conduse de dr. W. Filderman la 15000. Aceasta cifra cuprinde pierderile în jurul a 3000 de vieţi în timpul guvernării scurte a Gărzii de Fier şi 3-4000 victimele represaliilor din Iaşi. De asemenea cuprinde pierderile populatiei deportata în Transnistria. Numărul celor deportaţi a fost de aproximativ 40000 din care 30000 s-au reîntors. Din cele 10000 care nu s-au reîntors o parte au pierit în Transnistria sau în cursul transportului. Cifra totala a evreilor morţi «fie din cauza că au fost ucişi pe teritoriul romanesc, fie că au pierit din cauza deportărilor» este dată de dr. W. Filderman ca fiind de 15000.

Cifra evreilor din Basarabia, Bucovina şi reg, Herţa calculată pentru anul 1930 a fost de 275419. Din această populaţie, 100000 s-au retras din fata armatelor germano-romane în interiorul Rusiei Sovietice în anul 1941. În raportul prin care dr. cere ajutor la Joint Commitee pentru evreii români din Rusia, cifra lor este dată de asemenea de 100000. La recensămintul din anul 1941, făcut dupa reocuparea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a regiunii Herţa din Dorohoi, s-au găsit 126000 evrei. Diferenţa este de 49419.(Totalurile sînt obţinute prin totalizarea cifrelor calculate pe baza recensămîntului făcut în 1941). Aceasta este cifra probabila a evreilor dispăruţi, parte din refugiu parte prin suprimare. Din cei 126000 de evrei recenzaţi, au fost la rîndul lor deportaţi în Transnistria 109000 din care 54500(50%) au pierit. Din aceste evaluări ale organelor de conducere evreişti din Romania rezultă că pierderile de vieţi evreieşti din regiunile Basarabia, Bucovina şi regiunea Herţa sînt de 103919 suflete(49419 + 54500). Aceasta este cifra evreilor de a căror existenţă nu se poate găsi urma, majoritatea lor fiind suprimată iar o parte care nu poate fi desigur evaluată, s-a retras în interiorul Rusiei majorînd cifra de 100000 dată de dr. E. Kulisher şi dr. W. Filderman. Cifra actuală a populaţiei evreieşti din Basarabia, Bucovina de Nord şi regiunea Herţa, după calculele de mai sus ar trebui să fie de 71000, la care probabil se adaugă cei 100000 de refugiaţi din timpul razboiului, dînd un total de 171500 în loc de 275419 cît a fost în 1930. Rapoartele recente de presă arată insă că numărul evreilor în oraşele din Basarabia, Bucovina şi regiunea Herţa este cel cu numărul lor din preajma razboiului. Prin decizia Hitler-Mussolini din Viena, 1940, Transilvania de Nord a fost detaşată de la România şi cedată Ungariei. Pe acest teritoriu au trăit în anul 1930, 138917 evrei. Recensămîntul maghiar din 21 ianuarie 1941 a găsit 151125 evrei în Transilvania de Nord. În Transilvania de Sud au rămas 54538. Evreii din Transilvania de Nord au fost deportaţi în Germania sau în tabere de muncă de către Guvernul Szalasi, cu excepţia unui număr de 14000. S-au reîntors în Romania şi s-au aflat în lagăre la sfirsitul războiului în total 44000. Deci au supravieţuit 58000 şi au pierit 90295 sau 60,9% din total”. Deşi Mănuilă a fost director al Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti, el nu prezintă cifrele în acest raport actualizate la timpul critic – anii 1940, 1941, 1944 şi 1948 – eludînd documentele oficiale ale ţării, unele fiind întocmite chiar de instituţia pe care a condus-o cum este recensămîntul făcut în ianuarie 1941 care a găsit 328958 mozaici în Vechiul Regat iar în urma deportărilor celor care se declarau comunişti la sfîrşitul anului 1944 au mai rămas 323000 persoanei la care trebuie adăugaţi cei 58000 de mozaici reveniţi din Ardealul de Nord fiind un total de 381000 de suflete. Pentru anul 1948 ei folosesc cifrele falsificate ale recensămîntului din 1948, ori ei aveau cifrele corecte chiar de la mozaicii din România prin lucrarea ,,Congresul Mondial Evreiesc, Secţiunea din România – Aşezările Evreieşti din România, Memento Statistic” Bucureşti 1947, unde găsim trăitori în ţara noastră un număr de 383606 suflete la care trebuie să-i adăugăm pe cei 58000 din Ardealul de Nord dînd un total de peste 441000 persoane. În bunele deprinderi sionist-sataniste liftele mint de îngheaţă apele. Dar documentul trebuia să fie o dovadă statistică a ,,holocaustului” din România pe care statul român nu l-a denunţat niciodată, chiar dacă este o uriaşă plăsmuire. Deşi raportul din 1957 se vrea un studiu statistic, niciodată datele recensămîntului din 1930 nu au fost actualizate pentru anul 1940 făcandu-se comparaţii idioate unde se vede caracterul lor intenţionat. Se lucrează cu mărimi diferite, populaţie după religie, după etnie, dupa limba ca şi cum am spune că merele, perele şi prunele sînt frunte şi atit amestecindu-le cum vrem. S. Manuila – licheaua trădătoare – precizează fara nici o ruşine in raport: ,,din aceste evaluări ale organelor de conducere evreieşti din Romania” ca şi cum statul roman şi Institutul Central de Statistică erau un closet unde se putea uşura oricînd banda iudeo-bolşevică iar informaţiile oficiale pe care le deţineau trebuiau eludate in totalitate pentru că alta era cauza sioniştilor! Mai adaug aici faptul că ei vorbesc de ,,evrei români” ce umblau aiurea prin Rusia ori aceştia nu putea fi decît cei 150000 de trădători ce au trecut Prutul în vara anului 1940 după ocuparea Basarabiei şi Bucovinei pentru că numai ei putea să se pretindă născuţi în România, ceilalţi fiind născuţi în teritorii care se considerau că ar aparţine imperiului bolşevic. In concluzie acest raport este o plăsmuire primejdioasa care îl precede cu 50 de ani pe cel al ,,hienei turbate” – Ellie Wiesel!

Varianta Rodica Radian Gordon  La începutul lunii iulie 2004, ministrul Inculturii Răzvan Teodorescu a dezvelit pe zidul Templului Coral din Bucuresti o placă în memoria celor 400000 de evrei, victime ale regimului legionar fascist condus de mareşalul Ion Antonescu din anii 1940!
La începutul lunii august 2004, la TVR 1, ora 20 , sionista Rodica Radian Gordon, ambasadorul statului Israel la Bucureşti, asistată de acad. Dan Berindei – istoric şi acad. C. Bălăceanu Stolnici – medic, timp de o ora ne-a turnat cu neruşinare în obraz că regimul lui Antonescu a ucis 400000 de evrei numai pentru faptul că erau …evrei! Şi a spus sinistra sionista că în România în vara anului 1940 erau 800000 evrei(corect!) din care au emigrat 400000(iarăşi adevărat) iar 400000 sînt dispăruţi(minciună!), adică au pierit masacrate sau deportate de trupele române! Cele două maimuţe ticăloase şi trădătoare care asistau la dezmăţul sionistei au aprobat cu senilitate această monstruozitate fără seamăn! Precizez că ambele lifte sînt în conducerea masoneriei romane iar C. Bălăceanu Stolnici a fost turnător cu acte al Securităţii iudeo-comuniste! Recensamintul general al populatiei Romaniei – decembrie 1930, volumul ll, pag. XXlV şi urm., arată că ţara avea o populaţie de 18057028 locuitori din care 728113 cazari şi ivriţi sefarzi. În iunie 1940 înainte de ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către armatele bolşevice, populaţia României era de 20312080 locuitori din care 798286 evrei după etnie. Se poate observa că organizaţiile sioniste lucrează cu datele din recensămintele noastre dar după căpăţinile lor! În Moldova dintre Carpaţi, Nistru şi graniţele Poloniei în iunie 1940 erau 502150(63%) evrei dintre care 301584 au rămas pentru totdeauna în teritoriile ocupate de bolşevici(Basarabia şi Bucovina). În septembrie 1940, Ungaria a ocupat partea de nord-vest a Transilvaniei de unde a deportat 137000 evrei în lagărele naziste după afirmaţiile sioniştilor.
Sa socotim acum si după mintea noastră folosind numai datele statistice pe care le recunosc şi grupările sioniste coroborate cu afirmaţiile lor: 798286 evrei trăitori în România în iunie 1940 – 301584 evrei rămaşi în Basarabia şi Bucovina aflate şi în prezent în afara graniţelor româneşti – 137000 evrei deportaţi de unguri = 359702 evrei care trebuiau să fie în Romania după terminarea razboiului. Cum din ţară au emigrat 400000 de evrei pînă în 1990 iar cam 75000-100000 au murit în România de moarte naturală, rezultă că la sfîrşitul războiului erau în ţară cel puţin 475000 de mozaici aşa cum voi dovedi mai jos. La aceştia trebuie adăugaţi cam 30000 care au migrat din România în perioada 1940-1945. Datele prezentate dovedesc escrocheria sionistă pusă la cale cu sprijinul unor trădători de neam şi ţară din Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia Romaniei şi a unor canalii care şi-au vîndut mai înainte prietenii, rudele iar acum au ajuns să-şi vîndă neamul(dacă or fi români!) şi ţinutul strămoşilor. Autorul acestei crime de înaltă trădare este Adrian Năstase, fost Prim-ministru al României în acea perioadă, care cu puţin timp de a ne da sinistra sionistă această lecţie de istorie mincinoasă, a făcut o vizită în SUA la Eretz Israel, unde a închinat ţara către B’nai B’rith iar cînd s-a întors acasă ne-a trîntit o lege cu care să ne lege la cap şi gură cu această făcătură. Tare bine ar fi să avem curajul să-i numărăm acestui trădător de neam şi ţară cîte ouă a primit pentru vînzarea odioasă a memoriei poporului şi strămoşilor!

Varianta Comisiei Ellie Wiesel   Această comisie a prezentat preşedintelui României Ion Iliescu, la datat de 11 noiembrie 2004 un raport care pretinde că este publicat în limba română şi limbi de circulaţie internaţională, dar eu nu l-am găsit în bibliotecile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara şi Cluj, privind holocaustul evreilor în România. Spun ei că au fost ucişi 280000-380000 de evrei din România dar şi din teritoriile ucrainene administrate de trupele române(este vorba de Transnistria). Mai spun ei că aproximativ 340000 de evrei din Romania au supravieţuit holocaustului, datorita faptului că mareşalul Antonescu a renunţat la munca forţată în vara anului 1943. Amintesc şi faptul că 132000 de evrei şi-au pierdut viata sub ocupaţia ungurilor din nord-vestul Transilvaniei iar 5000 de evrei aflaţi in afara graniţelor româneşti au murit datorita cruzimilor indurate!

Să purcedem la drum dar tot cu documentele statistice de atunci menţionate mai sus şi din prezent. Anuarul demografic al României 2006, pag. 2-15 şi cap. l, pag. 7 ne prezintă populaţia României după etnie, începînd cu anul 1930 dar în graniţele stabilite in 1945, adică fără Basarabia, Bucovina şi jud. Caliacra şi Durostor. Pentru problema analizată aceste doua judeţe nu au importantă pentru că aveau o populaţie evreiască de 884 suflete în anul 1940. În anul 1930, raportat la actualul teritoriu(fără Basarabia, Bucovina şi Cadrilaterul), România avea o populaţie de 14280729 din care evrei erau 451892. În anul 1940 aveam o populaţie de 15907256 din care evrei erau 494822. Din această cifră trebuie să scădem 137000 de evrei care pretind sioniştii că au murit sub ocupaţia ungară din Transilvania de vest, rămînînd 357822. Ei spun ca la sfirşitul războiului erau aproximativ 340000 de evrei dovedind că şi în aceasta variantă liftele sioniste şi trădătorii de neam şi ţară au consultat datele statistice româneşti ca să-şi clocească monstruozitatea împotriva românilor şi adevărului istoric. Pentru calcularea populaţiei evreieşti pentru perioada 1930-1940 am folosit indicele de creştere de 9,5% aşa cum este precizat in raportul Mănuilă-Filderman prezentat la Stockholm în 1957, iar pentru creşterea populaţiei totale a Romaniei în aceeaşi perioadă am folosit indicele de creştere de 11,25% cum rezulta din Anuarul demografic elaborat în anul 2006. Acestea sînt date ale unor recensăminte şi nu minciuni sioniste cum au arătat ei în faţa preşedintelui Ion Iliescu care le-a acceptat ca un tîmpit făcătura! Spun canaliile pline de venin că evreii au fost deportaţi în teritoriile administrate de români în Ucraina adică în Transnistria şi acolo s-a produs cea mai mare parte din nenorocire.
Aceste informaţii dovedesc fără putinţă de tăgadă că pretinsul holocaust al evreilor din România este o mare crimă făcută împotriva istoriei şi adevărului pentru că astfel recunoscută de statul roman(cum a făcut-o Ion Iliescu!) să se poată pretinde de către organizaţiile sioniste suma de 20 miliarde de dolari. În anul 2002, ,,hiena turbata a sionismului mondial” Ellie Wiesel, fiind decorat in plenul Academiei Române si căftănit ca doctor, a mulţumit de onoarea ce i s-a făcut astfel: «România a participat la Holocaust. România a ucis, a ucis, a ucis. România trebuie să răspundă pentru faptele sale”. In acelaşi ton putem si noi striga: evreii au ucis zeci de mii de militari şi funcţionari români, evreii au trădat, au trădat, au trădat tara care le-a dat casă şi masă iar cînd s-au întors iudeo-bolşevicii au ocupat Romania şi in perioada 1945-1960 au participat la asasinarea a peste 187000 de romani, au trecut prin locurile de reprimare 1250000 de persoane si au produs genocidul cultural asupra romanilor! Sioniştii bolşevici trebuie să răspundă pentru faptele lor! Sioniştii şi alte tîrîturi îi prezintă pe Bonaparte şi Hitler drept întruchiparea lui Antihrist dar niciodată nu suflă un cuvînt de tătucu Satalin şi mai ales de tartorul Lenin şi cinul lui de criminali care au fost întruchiparea răului absolut şi fii ai Satanei chiar dacă ei se considerau fiii lui Israel! Franţuzul şi neamţul sînt nişte nevinovaţi pe lîngă clica lui Lenin şi zecile de milioane de crime făcute de ei împotriva neamului omenesc. Cînd ruşii s-au înstăpînit peste noi, trădătorii ne învăţau să ne maimuţărim cu zicerea: ,,Stalin şi poporul rus fericire ne-a adus”, acum după ce ne-au vîndut gangsterilor sionişti ne tîmpesc cu profeţia: ,,Wiesel şi cazarii lui, bucurie neamului”!

Varianta Jean Ancel, profesor la Universitatea din Tev Aviv, născut în Basarabia, personajul ce ne scrie o istorie plină de minciuni şi născociri sioniste intitulată Transnistria pe care o publică editura Atlas, pe banii noştri, adică ai fraierilor, în anul 1998. Face descrierea regiunii şi spune că după recensămîntul din 1926, în Transnistria erau 3000000 de locuitori, majoritatea ucraineni dintre care aproximativ 300000 de mozaici cazari/jidani, 290000 români şi 125000 germani. Vedem că deşi a avut recensămîntul făcut de bolşevici, el ne prezintă nişte date aproximative – care trebuie să le privim cu mare grijă – şi nici nu le actualizează pentru anul 1940 cum ar fi fost normal precizînd că numai în Odesa locuiau peste 150000 de mozaici dintr-o populaţie de peste 600000 locuitori. La pagina 11 spune că după ce au pătruns în Transnistria armatele germano-române, ,,populaţia evreiască totaliza aproape 300000 de oameni, cifră care urma să fie tragic confirmată de datele referitoare la numărul crimelor şi la numărul supravieţuitorilor ”… Pentru a fi ferm în ticăloşiile lui revine la pagina 75 cu cifra cutremurătoare de 300000 de jidani din Transnistria ucişi de români şi zice: ,,De la sfîrşitul lunii iulie 1941 pînă în primăvara anului 1943, aproximativ 300000 de evrei atît localnici cît şi cetăţeni români, au fost deplasaţi în convoaie de colo, colo prin Transnistria…”. Pentru a-i dovedi mişelului că i-am dat de vicleşug şi ştiu mai multe despre făcăturile lui decît ştie el despre români îi pun în bot zicerile lui Mănuilă şi Filderman jidani curaţi ca şi el, primul fiind mai bine de 16 ani, pînă în anul 1946 director al Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti iar al doilea Preşedintele Federaţiilor Comunităţilor Evreieşti din România pînă în anul 1947, şi care au prezentat la Stockholm în anul 1957 la Institutul Internaţional de Statistică, dar nu în numele statului român ei fiind refugiaţi în S.U.A. un raport din care dau următorul tras: ,,…Cînd armatele germano-române au reocupat aceste teritorii în vara anului 1941, o parte a populaţiei evreieşti a fost evacuată de Soviete şi o parte a evreilor s-a refugiat din propria iniţiativă în Rusia Sovietica. Aceşti evacuaţi şi refugiaţi s-au răspîndit în toate direcţiile” şi arăt eu după documentele armatei române că au găsit doar puţin peste 60000 de mozaici – 13% dintr-un total de 451000 persoane. Situaţia a fost identică şi in Transnistria pentru că cifrele de care dispun arată că românii au deportat cam 32000 de mozaici pentru că nu au găsit mai mulţi – 10%, dintr-un total de 300000 cum pretinde Satancel că ar fi existat în acest ţinut în anul 1941. Dar ordinul dat de Stalin la începutul lunii iunie 1941 pentru evacuarea tuturor evreilor din faţa trupelor germane masate pe graniţa dintre aceste imperii de la Marea Baltică la Marea Neagră – şi să fie duşi în Kazahstan, Uzbekistan şi alte republici din Asia Centrală, scăpîndu-i de la moarte sigură – se găseşte menţionat în cartea mozaicului Isaac Deutcher, Esai sur le probleme juif, apărută la Paris, Payot în anul 1968, pagina 98-99. Şi un document din arhiva armatei române din 1 august 1941 confirmă ordinul lui Stalin. ,,Telegramă Domnului General Ion Antonescu Cernăuţi… Dificultatea o am din motivul că Germanii din ordinul Comandamentului Arm. Germ. din Polonia, au primit dispoziţiuni să treacă peste Nistru în Bucovina pe evreii ce au fugit odată cu armatele sovietice, că aceşti evrei vor trebui însoţiţi pînă la Cernăuţi de un ofiţer sau subofiţer german…” Este vorba de 35000 de evrei aduşi plocon pe capul ,,sîngeroşilor” români să-i păzească şi să le asigure hrana . Mai dau un document care dovedeşte că majoritatea jidanilor din Basarabia şi Bucovina au plecat cu armata bolşevică. O notă informativă din 28 iunie 1941 a Secţiei ll ne dă unele lămuriri despre dezmăţul cazarilor făcut pe seama românilor în timpul ocupaţiei bolşevice. ,,Mişcarea comunistă şi foştii membri de seamă ai acestei mişcări şi care în majoritate erau evrei, au plecat odată cu armatele roşii, iar puţinii care au rămas, neavînd nici un fel de legături cu organele de conducere sînt dezorientaţi şi paralizaţi…Se lucrează în continuare la identificarea celor care, după retragerea armatelor române din Basarabia la 28 iunie 1940, s-au manifestat public contra statului nostru, au adus prejudicii morale şi materiale românilor rămaşi sub stăpînire bolşevică, persecutîndu-i, luîndu-le bunurile şi contribuind la deportarea şi executarea acestora în urma denunţurilor făcute”. Gangsterii sionişti spun că au fost ucişi din ură de rasă 250000 de cazari de către armata română în Basarabia numai din setea de sînge nevinovat, acuzaţie pe care o voi infirma mai jos. Informaţiile de mai sus arată cu ce bande de trădători şi asasini a avut a se socoti armata română!

Este o caracteristică a gangsterilor sionişti de a pretinde gugumăniile lor drept singurele adevăruri ce trebuie să fie puse în istorie aşa cum ne-a făcut Adrian Năstase prin legea dată pentru cinstirea minciunii sioniste a holocaustului. Ne mai spune întunecatul că ,,un număr rămas necunoscut de tineri au fost înrolaţi în armata sovietică, majoritateta lor ajungînd la unităţile unde au fost repartizaţi. În plus, acei evrei care au primit ordin de evacuare s-au conformat, alături de funcţionari, de personalul fabricilor, al spitalelor şi al instituţiilor partidului comunist”. Să ne lămurim cum vine zicerea acestui gunoi vitriolic, tinerii s-au înrolat în armata bolşevică – în România nu sufereau cătănia fiindcă nu luptau pentru cauza Satanei – iar o mare parte a cazarilor s-au retras cu armatele bolșevice ale căror comisari erau unii dintre ei iar cei mai mulţi au fost încadraţi în administraţia din Basarabia şi Bucovina pe timpul ocupaţiei de un an refugiindu-se cu ocupantul alungat, adică Armata Roşie. Aveau ei mare boală cu culorarea roşie şi steaua satanistă cu cinci colţuri, vechiul lor simbol religios pe care l-au cinstit pînă prin secolul XV al erei creştine! Dacă nu vrem să ne lăsăm păcăliţi de acest nemernic, atunci trebuie să concluzionăm că chiar gura păcătosului spune adevărul căutat de noi, adică cea mai mare parte a jidanilor din Basarabia şi Bucovina s-au retras cu armata bolşevică. Dar în arhivele Transnistriei pe care spune că le-a cercetat există un recensămînt făcut de armata română la sfîrşitul lunii septembrie – Ordonanţa nr. 16/25 septembrie 1941 – cu privire la populaţia pe care a găsit-o în acest teritoriu pe etnii precum şi bunurile materiale pe care le poseda. Îl întreb pe Jean Satancel cel roşu de ură împotriva românilor de ce nu a dat acest document ca să ştim şi noi pe unde se hîrjoneşte Dracul? Mai spune el că aici au fost deportaţi din Basarabia şi Bucovina cam 200000 de evrei după informaţiile din Cartea Neagră scrisă de propagandiştii Cominfernului – Ilya Ehrenburg, V. Grosman, L. Ozerov și V. Lidin dar toţi jidani, dintre cei mai ticoloşi şi fanatici bolşevici, făcătură apărută în limba română în 1946 iar fanteziile acestora sînt capetele de acuzare împotriva românilor. El scrie la pagina 91 că au trecut în Transnistria după ,,Datele româneşti oficiale arată că în toamna şi în iarna anului 1941, prin cele cinci puncte de traversare a Nistrului au trecut 118847”. La sfîrşitul lunii septembrie 1941 un număr de 598 de comunişti evrei doritori de ,,repatriere” în imperiul bolşevic, au fost deportaţi din România la Mostovoi, jud. Berezovca. Ne mai spune plăsmuitorul că la 1 august 1942 numărul jidanilor comunişti deportaţi din Regatul României în Transnistria era de 12588 persoane care sînt incluşi în cifra de 118847 iar după această dată s-au oprit deportările în Transnistria!

Pe de o parte el dă unele date reale privind deportarea cazarilor comunişti din România, Basarabia şi Bucovina în Transninstria în număr de 118847 şi care, ajungînd acolo îi urcă la 200000 ca să iasă genocidul şi exterminarea aranjate pentru marea escrocherie ce au pus-o ei pe roate începînd cu anul 1943 – industria holocaustului. Un raport al jandarmeriei din Transnistria din septembrie 1942 spune că pînă la acea dată au trecut Nistrul 119065 evrei iar aceste cifre nu mai pot fi falsificate fiind incluşi şi mozaicii deportaţi din Regat României, adică cei 12588 şi cei 598 de comunişti înroşiţi de ură de clasă. Vedem că diferenţa între cele două cifre este de 221 persoane şi cred că vine dintr-o eroare de calcul.

În procesul intentat la Odesa de armata bolşevică, profesorului Alesianu care a fost guvernatorul Transnistriei, acesta declara în anul 1946: ,,…Cînd prima coloană de evrei a ajuns în Golta şi a trecut Bugul în număr de 1000, germanii i-au omorît…Cum timpul se stricase şi faţă de această situaţie ce intervenea am dat ordin să se oprească pe loc în satele în care se găseau toate coloanele de evrei pînă va hotărî Mareşalul Antonescu, căruia i-am comunicat acest lucru şi care a admis ca evreii să rămînă în Transnistria pînă ce va stabili cu germanii modalitatea trecerii lor în Ucraina. Astfel au rămas în Transnistria cam 130000 de evrei care au trecut în sarcina administraţiei şi care au rămas în viaţă”. Cum deportarea din Basarabia începuse la mijlocul lunii septembrie 1941 iar Alexianu spune că vremea s-a stricat trebuie să tragem concluzia că la începutul lui decembrie 1941, în Transnistria erau cam 130000 de mozaici, cazaţi în diferite tabere de muncă iar peste 16000 erau chiar în Odesa, reşedinţa regiunii. Ori această cifră îl umileşte pînă la desfiinţare pe Satancel – gunoiul vitriolat al satanismului cazar – dar deocamdată plăsmuirea lui este pusă în bibliotecile din România şi din alte zări iar adevărul şade îngropat în această uriaşă conspiraţie sionistă! Cifra amintită mai sus include pe evreii deportaţi din Basarabia 60467 persoane şi Bucovina 45538 persoane în total 106005 evrei, cei 12588 de jidani comunişti deportaţi din România şi evreii locali din care trebuie scăzuţi cei răpuşi de tifos care făcea mare prăpăd printre cei veniţi din dreapta Nistrului. Să le mai spun una românilor cu bălegar în cap și venin în guță: Alexianu a fost achitat de acuzațiile că ar fi participat direct la asasinarea mozaicilor în lagărele de muncă din Transnistria, iar unul dintre martorii ruși chiar i-a mulțumit pentru felul cum s-a purtat cu cei deportați!

Despre această decizie de achitare a profesorului Alexianu dată chiar de către o instanță bolșevică a URSS nu se vorbește deloc în România fiindcă ar infirma pentru totdeauna pretinsul holocaust făcut de români asupra mozaicilor!!!

Tot pretinsul istoric cazar ne ajută să-i demascăm minciuna unde la pagina 156 vol. l, aminteşte de raportul trimis la data de 15 noiembrie 1941 de Isopescu prefectul judeţului Golta unde era lagărul Bogdanovka, către Alexianu spunînd: ,,astăzi a venit primarul cu şeful de sovhoz disperaţi, căci li s-a spus că mai sînt în drum încă vreo 40000 de jidani din direcţia Odesa” Pe 30 noiembrie 1941 Isopescu mai trimite o telegramă lui Alexianu spunînd că la Bogdabovka nu mai poate primi alţi evrei avînd probleme de cazare şi cu cei pe care îi are dar nici un cuvînt despre cei 40000 de evrei plecaţi din Odesa! Zvonul a apărut în urma unor discuţii care au precedat hotărîrea din 5 decembrie 1941 devenind obligatorie prin Ordonanţa 35 din 2 ianuarie 1942 şi privea pe toţi evreii din oraşul Odesa şi împrejurimi, adică mozaicii din Transnistria ce urmau să fie deportaţi pe malul drept al Bugului. De la începutul lunii februarie pînă la sfîrşitul lunii martie 1942 Satancel precizează la pagina 85, vol. ll că au fost deportaţi – cu trenul în mai multe transporturi – din Odesa şi judeţele vecine 32643 de mozaici pe malul Bugului. Îl întreb pe ticălos de ce pentru această deportare există date atît de exacte luate din documentele administraţiei române iar celelalte mişcări ale deportaţilor sînt prezentate toate numai după urechea lui de liftă sionistă? Această cifră confirmă zvonul ce circula din noiembrie în judeţul Golta privind deportarea celor 40000 de evrei locali din Transnistria iar cifra amintită de Alexianu cu privire la deportaţii din decembrie 1941 este reală, la acest adevăr ajutîndu-ne să ajungem chiar mincinosul Jean Ancel care nu este atent deloc în falsurile lui de felul cum mînueşte datele statistice!

La începutul lunii decembrie 1941, mareşalul Antonescu autorizează trimiterea de ajutoare inclusiv bani şi medicamente deportaţilor din Transnistria de către Centrala Comunităţilor Evreieşti din România.

Cele mai frecvente cuvinte folosite în această carte de către autor – are două volume – sînt genocid, holocaust, exterminări în masă, măceluri şi jandarmii români ca autori ai acestor monstruozităţi. Citind cartea cu toate valurile de venin şi minciună pe care le revarsă acest gunoi vitriolic asupra poporului român, ai senzaţia că naziştii au fost nişte îngeri pe lîngă fioroşii jandarmi mioritici. Dar tot el spune că românii au terminat de preluat adminstrarea regiunii la începutul lunii decembrie 1941, de la poliţia ucraineană înfiinţată de trupele germane în iulie 1941, aici nu mai funcţionează logica. Parcă avînd ceva remuşcări pentru atîta minciună spune la pagina 33, vol l, că ,,Evreii şi neevreii care nu se supunea ordinelor noii administraţii erau internaţi în lagăre de muncă şi închisori special înfiinţate în acest sens. S-a creat astfel o situaţie paradoxală, referitoare la sutele de mii de evrei care fuseseră deportaţi în Transnistria – aparent deportarea nu reprezenta pedeapsa maximă…atitudinea populaţiei faţă de armata de ocupaţie a fost în mod clar prietenoasă, întrucît oamenii suferiseră cumplit sub guvernarea comunistă”, regim pe care l-au instalat cazarii bolşevici adică jidanii pe care autorul îi plînge cu valuri de minciuni şi plăsmuiri. Să ne fie clar că şi sub nasul românilor ei încă mai cloceau la cazanul bolşevismului. Ne spune plăsmuitorul cazaro-satanist că băştinaşii ucraineni îi urau de moarte pe jidani dar săracul nu ştie pentru ce şi nici nu caută un răspuns! Îşi aminteşte ceva ceţos şi zice la pagina 212, volumul l următoarele: ,,Sub guvernul sovietic unii dintre comunişti luaseră parte la politica de mare teroare a guvernămîntului sovietic din anii ’30, care a dus la înfometarea şi moartea a milioane de ucraineni”. Eu precizez că aceşti comunişti nevinovaţi care au trimis la moarte milioane de ucraineni erau în mare parte jidani pentru că ei conduceau la acea vreme imperiul bolşevic-satanist inclusiv gubernia Ucraina. Recunoaşterea chiar şi în surdină a unor orori înspăimîntătoare făcute de cazarii comunişti, este consemnată atît în documentele române cît şi în cele germane şi au ca explicaţie iadul bolşevic adus de comuniştii jidani care ocupau toate funcţiile de putere din statul comunist şi au dus la moartea a 7000000 de ucraineni, fiind consideraţi în propria ţară de veneticii cazari ca adevăraţi robi aşa cum am ajuns şi noi după cîţiva ani iar lupta lui Antonescu a fost tocmai de a izbăvi poporul român de asemenea nenorocire!

Îşi plînge consîngenii la pagina 64 că ,,În Trnasnistria, genocidul a fost efectuat în etape, mai întîi de unităţile din Einsatzgruppe D, sub conducerea colonelului Otto Ohlendorf…Numărul exact al evreilor masacraţi de Einsatzgruppe este necunoscut. Conform declaraţiilor lui Ohlendorf, ar fi vorba despre cîteva zeci de mii poate chiar 100000…Ohlendorf a fost silit să-şi abandoneze cartierul general din Ananiev, la începutul lunii septembrie 1941, fără să fi terminat operaţiunea de exterminare a evreilor din Transnistria şi Podolia” trupele lui s-au deplasat către Odesa. Dacă neamţul a ucis în Transnistria 100000 de evrei pentru români nu mai puteau rămîne decît 200000 de persoane după regulile aritmetice sau poate există şi o aritmetică sionistă deosebită de cea pe care o cunoaştem noi! Pentru a ne împinge şi mai rău în ceaţă spune la pagina 75: ,,De la sfîrşitul lunii iulie 1941 pînă în primăvara anului 1943, aproximativ 300000 de evrei atît localnici cît şi cetăţeni români, au fost deplasaţi în convoaie de colo, colo prin Transnistria…”, adică nu mai erau 500000 de persoane – 200000 deportaţi din Basarabia şi Bucovina şi 300000 populaţia mozaică din Transnistria – ci mult mai puţini chiar după calculele lui mincinoase. Ei erau strînşi în tabere de muncă organizate potrivit Ordonanţei 23 din 11 noiembrie 1941 Primele deportări din Basarabia şi Bucovina au ajuns în Transnistria la sfîrşitul lunii septembrie 1941 iar odată cu ele şi jandarmii români aşa că ar fi trebuit să o lase mai moale cu măcelurile făcute de aceştia în lunile de vară cînd ei nici nu erau în Transnistria, acolo avînd atribuţii poliţia ucraineană creată de germani cu 4 luni înainte! Prea pute rău povestea. Dar să dau una chiar puturoasă rău la propriu. Satancel cel mincinos spune la pagina 93, vol. l că în oraşul Moghilov fiinţa o tabără de muncă a deportaţilor stabilită în fostele clădiri ale cazarmei bolşevice care erau: ,,lipsite de toalete şi canalizare, dormitoarele se umpleau cu fecale şi cu murdărie degajînd un miros perceptibil de la kilometri”. Adică mozaicii se răhăţeau de pe marginea patului unde dormeau? De aceea toate zicerile lor put de la kilometri iar noi trebuie să credem că soldaţii ruşi se căcau în pumn, puneau puturoşenia în ţeava puştii şi trăgeau către cer, sau cum fac industriașii holocaustului țintindu-i între ochi pe românii care nu știu ce-i cu ei?

Mai dau un exemplu despre buna credinţă a acestui individ cu pretenţii de istoric. La pagina 206 vol. l ne spune că un alt lagăr era situat în Domanovka pe strada Lenin – strada principală a orăşelului – unde deportaţii au fost înghesuiţi în ,,două grajduri” fără canalizare şi apă şi în nişte cocine. Te ia cu ameţeli cînd citeşti asemenea aiureli, ruşii îşi ţineau porcii şi vacile în centrul oraşului iar ei trăiau în cîmp?! Dar cu o pagină înainte ne spune că o parte din evrei au fost înghesuiţi în mai multe case dintr-o margine a Domanovcăi. Halal adevăr! Documentele româneşti spun că aceste colonii erau formate în satele sau tîrgurile stabilite de armată unde evreii se puteau caza în casele părăsite sau în spaţiile disponibile existente la localnici. Pentru a înţelege cît de mult au fost şi sînt în stare să mintă jidanii sionişti dau un citat din Cartea Neagră care este o adevărată zicere divină pentru Satancel ce reproduce următoarele grozăvii la pagina 211 vol. l şi puse de el şi tartorul Ehrenburg în cîrca românilor. ,,În Domanovca, românii rupeau copii în două, s-au îi apucau de picioare şi-i izbeau cu capul de bolovani. Le tăiau sînii femeilor. Îngropau de vii familii întregi sau le ardeau pe rug”. Mai rău ca fioroşii inchizitori dar foarte asemănător cu toate descrierile măcelurilor pe care le făceau ivriții celorlalți cînd își peirdeau mințile! Dar îi întreb pe aceşti profesionişti ai minciunii, dacă românii întreceau chiar şi fiarele turbate în bestialităţi şi grozăvii, de ce ucrainenii şi chiar ruşii i-au primit cu bucurie pe soldaţii români, erau şi aceştia popoare de fiare turbate sau jidanii comunişti în ura lor fără margini au fost adevăratele fiare pentru toţi cei din jurul lor?

Odesa a fost cucerită pe 16 oct. 1941 iar pe 17 oct. Armata română a început un recensămînt al populaţie din oraş pe etnii şi a bunurilor materiale. Recensămîntul a fost terminat în luna noiembrie 1941 fiind găsiţi în Odesa 35000 de evrei, dar Alexianu ştiind de la populaţia băştinaşă că mulţi mozaici se ascund sub identităţi false sau stau în catacombele oraşului împreună cu partizanii, a ordonat un alt recensămînt în decembrie despre care nu am informaţii. Procentul de cazari rămaşi la casele lor în Transnistria este foarte apropiat de cel al populaţiei mozaice găsită de români în Basarabia şi Bucovina. Jean Ancel Satancel a văzut acest recensămînt precum şi alte documente referitoare la aprecierea exactă a populaţiei dar ne vinde minciuna cu 300000 de mozaici existenţi prin Transnistria – cifră socotită de el fără nici o acoperire documentară – pentru a ieşi povestea holcaustului. În seara zilei de 22 cot. 1941 o aripă a clădirii Comandamentului militar Român a fost aruncată în aer murind 16 ofiţeri superiori români inclusiv comandantul armatei lV române, 4 ofiţeri superiori germani, şi 46 de subofiţeri şi civili. Ca represalii imediate, generalul Trestioreanu a ordonat spînzurarea cîtorva sute de comunişti şi terorişti. Antonescu a ordonat ca pentru fiecare ofiţer român, funcţionar sau german să fie executaţi 200 de comunişti iar pentru soldaţi ucişi sau răniţi cîte o sută de comunişti fiind executaţi un număr de 417 comunişti luaţi din puşcăria oraşului. Satancel spune că în urma acestui ordin au fost executaţi 18000 de evrei, cifră scoasă din pălăria lui Hocus-Pocus!! De ce evrei şi nu comunişti cum scrie în telegramă, falsul trebuie să îl căutăm în mintea acestui nelegiuit sionist care şi-a propus să mintă la fel ca predecesorii lui Ehrenburg, Saul şi Flavius. Dar chiar telegrama pe care ruşii au prezentat-o la procesul mareşalului Antonescu este un fals grosolan făcut de un ageamiu în stilul probatoriilor staliniste din Rusia. Mai pretinde că la Dalnic, localitate la cîţiva kilometri de Odesa, românii însetaţi de sînge nevinovat au executat 22000 de jidani, toţi fii ai lui Israel după miros şi nărav! Cu cîteva zile înainte de atentatul de la Odesa ruşii au executat la Saratov pe Volga 15000 de prizonieri români pretinzînd că sînt răzbunare pentru cazarii ucişi de români ca represalii. Născocirea a fost scoasă în presa europeană din acele vremuri şi de atunci noi trebuie să fim cu ciocul mic în faţa mîrşăviei jidoveşti. Pentru a verifica securitatea clădirilor să nu fie minate de bolşevici, timp de 10 zile de la 23 octombrie pînă pe 3 noiembrie o mare parte a evreilor au fost obligaţi să plece din Odesa in satul din apropiere Slobodca după care femeile, copii şi bătrînii au revenit la casele lor iar bărbaţii între 18 şi 50 ani au fost trimişi la închisoare şi spune Satancel la pagina 56, vol. ll că au murit mii de persoane fiindcă: ,,Temperaturile scădeau, erau furtuni de zăpadă şi îngheţul a provocat mii de morţi”. Mai născoceşte alte masacre făcute de români ca răzbunare pentru atentatul din 22 octombrie, cifrele adunate ajungînd la 100000 de morţi şi toţi numai evrei ca act al urii de rasă. Vedem că individul stă rău cu meteorologia locului pretinzînd că la sfîrşitul lunii octombrie erau furtuni de zăpadă şi temperaturi de crăpau pietrele!!! Mai bine i-ar crăpa căpăţîna lui de liftă sionistă!

Satancel cel veninos spune de mai multe ori în carte că reconstituirea iadului prin care au trecut evreii din Transnistria este imposibilă pentru că jandarmii români nu au ţinut evidenţa convoaielor şi a populaţiei din ghetouri pentru că nu-i considerau oameni. Însă la pagina 215 vol. ll precizează: ,,Arhivele judeţului Berezovca conţin se pare toate rapoartele jandarmeriei precum şi alte informaţii în legătură cu lichidarea majorităţii evreilor din Odesa, dar o examinare minuţioasă a colecţiei ar necesita foarte mult timp. Colecţia(2316) cuprinde aproximativ 650 dosare, fiecare conţinînd 300-450 pagini. Documentele privind exterminarea evreilor prin diferite metode sînt amestecate printre zeci de mii de pagini pentru că uciderea evreilor nu a fost considerată o crimă care să necesite o clasificare separată”. Adică tot ce spune el în carte este rodul imaginaţiei lui criminale şi ticăloase. Autorul pretinde că a examinat 35 de dosare din această colecţie. În patru dintre acestea a descoperit documente legate de uciderea evreilor sau de lagărele şi ghetourile în care aceştia erau ţinuţi. Dar ordonanţa de înfiinţare a coloniilor de muncă în Transnistria din noiembrie 1941 prevede special o evidenţă foarte clară a fiecărei persoane din colonie cu elementele necesare de identificare. Te uimeşte obrăznicia jidovească, pe de o parte spune că nu sînt documente, dar pe de altă parte aminteşte de 650 de dosare ce formează arhiva Transnistria aflată în cea mai mare parte la Odesa – dar şi la Nicolaev cîteva zeci de dosare – şi răsfoind el cîteva dosare a ajuns să probeze toate minciunile pe care ni le prezintă ca adevăruri de necontestat.

La sfîrşitul lunii ianuarie 1944, populaţia mozaică din lagărele de muncă este retrasă toată în sudul Transnistriei – fapt amintit şi de satanistul sionist fără a preciza ce s-a întîmplat cu ea, fiind adusă în România – eveniment trecut sub tăcere de istoricul cazar şi de istoricii români care nu se deosebesc prea mult de acest gunoi vitriolat. Citind această carte cu pretenţii de document istoric rămîi uimit de imaginaţia bolnavă a acestei lifte cazare, care născoceşte fapte şi date astfel ca pe baza lor să poată incrimina armata română şi statul român de masacrarea a 500000 de mozaici în Basarabia şi Transnistria. Nu există istoric român care să fi îndrăznit să contrazică cu probe scrise –existente din belşug în arhivele acestei regiuni dar şi în cele româneşti precum şi datele statistice – toate minciunile şi acuzaţiile sataniste ale liftelor cazare sau comuniste şi ale gangsterilor sionişti.

Alexandr Werth, jurnalist britanic care a vizitat Rusia de mai multe ori în timpul războiului şi cunoştea bine limba, după eliberarea Odesei a întrebat un tînăr despre aceste evenimente şi a primit răspunsul: ,,Se putea trăi. Românii nu prea s-au amestecat în viaţa oamenilor. Exista suficientă mîncare în magazine şi soldaţii români aveau totdeauna ceva de vînzare”(Russia at War Londra 1965, p. 256)

Într-un interviu la tvr de la începutul anului 2005 Jean Ancel recunoştea plin de supărare că a fost rău urecheat şi batjocorit de către organizaţiile sioniste din Israel şi S.U.A. pentru că nu a scris în cartea lui ,,adevărul despre cei 400000 de evrei ucişi de români în Transnistria”, adică nu a minţit destul de convingător pentru industria holocaustului! Pînă la urmă aceşti mafioţi şi-au găsit slujitori zeloşi ai minciunii chiar printre conducătorii românilor –Adrian Năstase şi Răzvan Teodorescu – care au pus pe peretele Templului Coral din Bucureşti şi într-o lege această cifră ca adevăr de necontestat iar trădarea lor de neam şi ţară este privită ca o faptă eroică!

Varianta Cartea Neagră vine din această scriere de propagandă sionistă şi bolşevică prin care gangsterii minciunii urmăreau să dovedească faptul că în al doilea război mondial au fost măcelăriţi 6000000 de mozaici numai pentru faptul că împărtăşeau această religie şi erau ,,poporul ales” de Iahwe adică îşi tăiau moţul vînjoşeniei pentru care fericire îi invidiau toţi masculicii din lume. De făcătură s-au ocupat ofiţerii NKVD Ilya Ehrenburg, V. Grosman, L. Ozerov V. Lidin, lucrare apărută în limba română în 1946. Un volum a fost scris şi publicat tot în anul 1946 de Matatias Carp, fostul secretar al Federaţiilor comunităţilor evreişti din România. În aceste plăsmuiri găsim minciuni dintre cele mai gogonate dar care nu au revoltat pe nici un român verde sau patriot. Spun ei că la recensămîntul din 29.12.1930 erau în Romania 756930 evrei; după septembrie 1940 erau 607990 evrei; (recensămîntul făcut din ordinul lui Antonescu în ianuarie 1941 a găsit 328959 mozaici) la 20.05.1942 mai erau 292149 evrei, şi uită să spună că în 1947 erau în România 441000 de mozaici. De aici rezultă după plăsmuirea lor, că au dispărut numai de pe teritoriul României peste 300000 de evrei, la care trebuie să adăugăm 200000 ucişi în Basarabia şi Bucovina şi 280000 în Transnistria. Iar aceste minciuni adunate cu altele la fel de neruşinate au dat cifra cabalică de 6000000 de martiri mozaici măcelăriţi de fasciştii germani, români şi unguri doar pentru faptul că se rugau tot timpul la Iahwe şi umblau cu Tora în jeb! Mari secături şi mai ales pline de ură şi de venin împotriva neamului omenesc. Cum sioniştii şi comuniştii au fost învingătorii marelui măcel din anii 1939-19445 dar pentru a cărui provocare au o mare răspundere, şi-au luat şi dreptul de a scrie istoria după propria vrere iar noi am rămas cu durerea.

,,Pogromul de la Iaşi” Cînd vorbesc despre ,,pogromul de la Iaşi” toti mozaicii susţin că oraşul Iaşi avea o populaţie evreiasca in anul 1940 de 50000 de persoane de origine cazară ce reprezentau jumătate din totalul locuitorilor. Faptele sînt următoarele; în nopţile de 25 şi 26 iunie, Iaşul a fost supus unor bombardamente care au făcut victime în rîndurile armatei germane şi române. Suficiente informaţii au dus la concluzia că atacul a fost semnalizat de la sol iar piloţii de pe avioanele doborîte de antiaeriană, erau tineri evrei plecaţi la ruşi în urmă cu un an. După ce s-au instruit cum să se ouă în capul nostru au venit chiar să arate ce meserie ştiu. Dar şi la unii spioni s-au descoperit adrese de contact al unor evrei din Iaşi. Asemenea jocuri pline de ură nu veneau bine armatelor române şi germane ce se deplasau masiv în Basarabia pentru a nimici frontul bolşevic din acest ţinut iar in noaptea de 28 iunie 1941 s-a tras cu arme automate asupra trupelor in marş. În realitate a fost o înscenare făcută de cîţiva legionari în colaborare cu serviciile secrete germane, trăgînd cu gloanţe oarbe. Unele indicii arată că ar fi pe acolo şi o mînuţă comunistă tot aşa cum s-a întîmplat cu rebeliunea legionară din Bucureşti cu cinci luni mai devreme. Pentru că fapta s-a petrecut intr-o zonă locuită de evrei iar aceştia prin trădarea în masă din vara anului 1940 au dovedit că mulţi sînt comunişti fanatici, autorităţile germane peste capul celor române au hotărit să aresteze pe bărbaţii evrei de peste 15 ani şi cu sprijinul unor legionari şi a unor jandarmi i-au adunat la Chestură. Pe drum au ucis mai mulţi evrei despre care documentele româneşti nu spun numărul exact iar pe cei astfel strînşi i-au urcat in două trenuri cu destinaţia Ialomiţa. Foarte mulţi din cei urcaţi cu forţa în aceste trenuri, au murit datorită căldurii, susţininmdu-se de către evrei cifra de 25000 de victime, alţii mai reţinuţi spun că s-au prăpădit 12000 de persoane, cei mai precauţi spun că au murit 7000 de persoane iar şeful lor din acele vremuri, W. Filderman menţionează 3000 de morţi. Guvernul de atunci intr-un comunicat afirmă că au fost executaţi 500 de iudeo-comunişti pentru că în noaptea de 28 iunie au tras în armată! Spun sioniştii că din gura lor iese numai adevăr – tot aşa cum Satana iubeşte crucea – şi nimeni nu poate contesta cifra de 25000 de persoane care au murit in această acţiune criminală a romanilor împotriva neprihăniţilor evrei. Tot ei spun iar liftele trădătoare care îi susţin repetă fanatic această minciună, că în Iaşi erau in vara anului 1941 50000 de evrei care reprezentau 50% din populaţie! Am să le pun şi de data aceasta oglinda adevărului in faţa lor hidoasă.

Judeţul Iaşi avea in anul 1930, potrivit recensămîntului din acel an un număr de 46028 evrei iar în anul 1940 erau 50386 suflete(şi aceasta este o dovadă că au consultat recensămîntul cînd şi-au pus la cale crima împotriva romanilor!). Oraşul Iaşi avea in anul 1930 potrivit aceluiaşi recensămînt, un număr de 34662 de evrei la o populaţie de 106435 locuitori, adică 30,7% (capitolul: Populaţia statornică in anul 1930 după neam şi limba maternă, pag. 246), in anul 1940 erau 37955, la o populaţie de 117593 persoane, dar o parte dintre ei au trecut Prutul în iulie 1940 la ocupantul rus al Basarabiei considerîndu-se ,,repatriaţi” adică iubitori de ceva trădare. Memento Statistic prezentat de ei la Bucureşti în toamna anului 1947 făcut după evidenţele din registrele comunităţilor, pentru anul 1941 în judeţul Iaşi spun că erau 37472 mozaici, dovedind ,,cu marfa clientului” că s-au ,,repatriat” peste Prut la bolşevici un grup de 12914 trădători din tot judeţul. Dacă aplicăm acelaşi coeficient de plecări peste Prut şi mozaicilor din Iaşi atunci în iulie 1941 mai erau în oraş un număr de 28227 evrei. Raţionamentul este foarte corect iar documentele serviciilor secrete spun că în gara Iaşi aşteptau în 28 iunie 1940, mii de evrei ca să treacă Prutul la ruşi, chiar dacă povestea pute rău a trădare, mozaicii trebuie să se înveţe că minciuna ca şi trădarea duhnesc tare rău, chiar şi ei fiind obligaţi să şi le asume. Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Biroul lll Poliţie prin raportul nr. 4157 din 6 iulie 1941 spune că primul transport care număra 2530 de persoane, a fost trimis la Roman şi de acolo întors la Podu-Iloaie unde trenul a fost golit. Au murit 1194 persoane iar cei vii au fost găzduiţi de evreii din localitate, ulterior aceştia revenind în Iaşi. Al doilea transport a fost de 1974 persoane dintre care 650 au decedat pînă la gara Tg-Frumos iar alţi 313 au decedat între Tg-Frumos şi Roman unde au şi fost îngropaţi, ajungînd la Călăraşi vii 1011 persoane. După 9 săptămîni evreii ajunşi la Călăraşi s-au reîntors la Iaşi fără a mai avea decedaţi.

Din cele 4504 persoane îmbarcate în cele două trenuri, au scăpat cu viaţă 2347 şi au murit 2154 de mozaici, la care trebuie să adăugăm cca 200 de persoane ucise de germani pe unele străzi ale oraşului. Acestea informaţii se pot proba cu documente iar dacă ei se mai obrăznicesc cu cei 25000 de morţi îi poftesc să dovedească cum a încăput atîta lume în două trenuri şi să ne arate ţidule altfel va trebui să-i pocnim peste bot pentru că urlă a pustiu! Ca să nu le pară o ghiduşie tot ce spun am să aduc de martor lucrărica lor intitulată Memento Statistic prezentată la Bucureşti în anul 1947, unde pentru decembrie 1941 totalul pe ţară ne dă 311082 de mozaici iar pentru judeţul Iaşi avem cifra de 37472 persoane. La recensămîntul făcut la 1 ianuarie 1941 din ordinul mareşalului Antonescu, s-au găsit 328968 evrei, din care în partea a doua a anului au fost deportaţi în Transnistria 12588 mozaici, rămînînd în regat 316380. Prin Decretul Lege nr 3145 din 16 decembrie 1941 a fost dizolvată Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din România şi s-a înfiinţat Centrala Evreilor din România, organism cu buget propriu unde erau înregistraţi toţi cetăţenii evrei din ţara noastră în urma recensămîntului făcut la acea dată şi arătat în lucrarea de mai sus.

Diferenţa de 5298 evrei rezultată din 316380 persoane, cifra oficială şi 311092 evrei cifra din registrele comunităţilor evreieşti, reprezintă pierderea de populaţie mozaică dintre 1 ianuarie şi 16 decembrie 1941 cînd a fost făcut al doilea recensămînt. Această sumă se compune din cei ucişi la Iaşi şi persoanele plecate din ţară în număr de 748 persoane ce s-au şi stabilit în Palestina iar cam 20% adică 150 persoane au plecat în alte direcţii de aici şi avem un total de 900 persoane ieşite din România pentru anul 1941. Datele se găsesc în lucrarea Din istoria imigrărilor în Israel 1882 – 1995 Carol Biniş, editura Haseffer, 1998, p. 211. La cei peste 300000 de evrei, au murit de moarte naturală în anul 1941 micşorînd sporul populaţiei cam cu 1000 persoane. Din 5298 persoane scădem 900 persoane plecate legal din ţară şi ajunse în Palestina, 750 persoane plecate cu vasul Struma în primele zile ale lunii decembrie 1941 pe care l-au scufundat ruşii, 311 persoane executate de ostaşii români în vară la Cîrlig – Iaşi şi 1000 persoane decedate din moarte naturală, obţinem suma de 2278 persoane dispărute şi care se pot identifica în cele două cauze; decedate în trenurile plecate din Iaşi şi executate de germani pe străzile oraşului. Cifra este apropiată de cea menţionată în documentele române şi aruncă în aer plăsmuirea gangsterilor sionişti şi a lichelelor cazare ce au ca scop să ne afunde cît mai adînc în mocirla minciunilor lor. Pentru morţii îngropaţi la Podul – Iloaiei şi Tîrgu – Frumos s-au emis certificate de deces despre care nu pomeneşte nici un sionist negru pe creier. Îl poftesc pe tovarăşul Aurel Vainer – preşedintele comunităţilor mozaice din România – să se uite pe registrele comunităţii evreieşti din Iaşi din anul 1941 şi să ne spună el cîţi morţi sînt trecuţi acolo legat de acest eveniment nenorocit. Prea eşti ticălos tovarăşe Vainer, ai datele exacte după registrele pe care le ţii bine la popreală şi ne vinzi cîte un cal sur cu doba la cur în fiecare an! Ai ajuns om bătrîn şi ai rămas tot în acea mocirlă oribilă a minciunii şi făcăturii, cu asemenea fapte te duci la Iahwe să-ţi dea colanul Marelui Satan?

Dar sioniştii au susţinători fanatici ai acestor născociri într-o parte a angajaţilor de la postul public de Radio Iaşi. În data de 29 iunie 2008, la ora 8, amintitul post de radio la emisiunea Ştiri ne lumina cu următoarea monstruozitate: ,,Se împlinesc 67 de ani de cînd a avut loc pogromul de la Iaşi unde au murit sute de mii de evrei….” Pe banii noştri ei ne aruncă în obraz că sîntem o turmă de dobitoace cuvîntătoare iar adevărul îl putem afla numai din goarnă sionistă care suflă şi răsuflă în dealul Copoului de te smintește cu duhoarea lor. Dar nu este singurul beteşug al acestor lichele! Mai au în ziua de luni o emisiune intitulată Comunităţi etnice şi primii sînt prezentaţi ,,evreii” ori aceştia sînt o comunitate religioasă motiv pentru care a fost mare scandal în anul 1943 între Filderman şi Gingol, cazar de religie catolică ce conducea Centrala Evreilor. Ar trebui să vorbească despre cazari pentru că aceştia ne-au năpădit cîtă frunză şi iarbă după 1850 şi ne-au făcut atîta rău cît s-au pripăşit printre noi. Dar mai este faptul că mozaicii sînt în Moldova cîteva sute fiind daţi în fiecare săptămînă iar minorităţi etnice adevărate de mii sau zeci de mii de persoane nu se aud cu lunile  Ce să mai vorbim despre soarta românilor din Basarabia şi Bucovina despre care nu auzi nimic luni de zile. Acest subiect este interzis de discutat aşa cum jidanul Iarrow l-a interzis la Europa Liberă. Se mai fudulesc aceste secături că ar fi singurul post media din ţară care promovează valorile iudaismului. La începtul textului am arătat cu citate din înțelepciunea lor satanistă ce înseamnă sionismul și mă cutremur cînd aud despre asemenea valori iar postul amintit a trecut de la o ocultare a oricărei valori ce ar aminti de români ca identitate spirituală la o adevărată apologie a iudeo-sionismului. Şi televiziunea publică duce o politică de ocultare totală a valorilor tradiţionale pentru că scoţînd din circuitul informaţional anumite date, poţi oricînd afirma că ele de fapt nu există! Mai amintesc lipsa de cultură a multor redactori care se bîlbîie, se repetă ca nişte tîmpiţi, se fîsîie, înlocuind cuvintele româneşti cu anglicisme pentru a arăta ce culţi sînt iar toate acestea nu fac decît să ne dovedească faptul că sînt ,,cu totul şi cu totul” proşti. Principalii autori ai manipulării sioniste sînt A. Aciobăniţei şi directorul N. Tomescu, culturnic din propaganda comunistă care prin limbajul de lemn şi minciunile vehiculate este un adevărat pericol ce otrăveşte minţile multor români. Clocesc ei un nou plan Poexotto de colonizare a României cu cazari?

 

1. Date şi documente statistice(vezi articolul Retragerea din Basarabia din ,,Arhivă”)

Ca sa ne putem apropia cat mai mult de adevăr şi să înţelegem dimensiunea tragediilor din acele vremuri, ura şi violenţa care stăpînea mari mase de oameni indusă de bolşevici dar şi ura sioniştilor din ziua de azi, voi încerca reconstituirea populatiei Romaniei pe anumite perioade in funcţie de schimbările de graniţă care au avut loc in acea perioadă, precum şi teritoriile înstrăinate.

Recensămîntul general al populației României – decembrie 1930, volumul ll, pag. XXlV şi urm., a găsit o populaţie de 18057028 locuitori din care 728113 evrei după neam.

In iunie 1940 înainte de ultimatumul sovietic, Romania avea o populaţia de 20312080 locuitori din care 798286 evrei după etnie. În continuare voi lucra numai cu populaţia după etnie sau neam.

Iunie-septembrie 1940, prin acţiunile de rapt ale vecinilor am pierdut următoarele teritorii:

  • către Rusia bolşevică, Basarabia, Bucovina de Nord si ţinutul Herţa(partea de nord a fostului judeţ Dorohoi) cu o populaţie de 4078933 din care 301584 evrei.
  • către Bulgaria, judeţele Caliacra şi Durostor cu o populaţie de 425593 locuitori cu 884 evrei.
  • către Ungaria, Transilvania de Nord cu o populaţie de 2487054 locuitori dintre care 152114 evrei. Ungurii au făcut un recensamint al populaţie în ianuarie 1941 şi au găsit 151125 evrei.
  • tot în perioada iulie – septembrie 1940 la cererea Rusiei s-a făcut un schimb de populaţii intre cei din dreapta şi din stinga Prutului. Din Moldova rămasă în Regatul Romaniei au trecut la ruşi 163917 mozaici spunînd că ,,se repatriază” iar din Basarabia au trecut cca. 26000 persoane dintre care cei mai mulţi au fost funcţionari ai statului care nu au reuşit să treacă graniţa in cele 72 de ore cît a durat ultimatumul. Pe aceşti 163917 de trădători îi găsim amintiţi de raportul Filderman-Manuilă care spune că au dat în 1947 prin străfundurile Rusiei de peste 100000 de ,,evrei români” doritori să treacă Prutul în România. Ori se cunoaşte o singură trecere a evreilor la ruşi şi aceasta a avut loc în iulie-august 1940 iar documentele NKVD spun că au fost 163917 de cazari pur sînge mari iubitori de comunism şi satanism.

Vechiul Regat la anul 1941 care includea Regatul României înainte de 1918 şi partea din Transilvania ce nu a fost ocupată de unguri în septembrie 1940. După datele recensămîntului din 1930, actualizat pentru anul 1940 trebuiau să fie 181672 mozaici, sumă ce rezultă scăzînd din total mozaici de 798286 persoane pe cei rămaşi în Basarabia şi Bucovina 301584 persoane, în Ungaria 151112 persoane şi cei 163918 care s-au ,,repatriat” peste Prut în vara anului 1940, după ce acest ţinut a fost ocupat de ruşi. Aceasta trebuia să fie populaţia cazară după datele statistice din anul 1930, actualizate pentru anul 1940.

La l ianuarie 1941, din ordinul mareşalului Antonescu s-a făcut un recensămînt al populaţiei României care avea 11380000 români, 536000 unguri, 525000 germani, 328968 evrei, 75000 ruşi şi ruteni, 17000 bulgari, 450000 alţii, total 13311968. (Arhiva Statului, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 397/1940, f. 34). La răboj au ieşit cu peste 148000 de mozaici în plus faţă de documentele statistice ale lui Manuilă şi gaşca de jidani măsluitori de profesie ce învîrteau cifrele cum le cerea interesul lor. Un alt recensămînt făcut în toamna anului 1942 a găsit un număr de 294149 suflete ale lui Iahwe, dovedind că în România a existat o poartă deschisă tot timpul pentru mozaicii care puteau pleca în Palestina, (Evreii din România în perioada 1940-1944, vol l, p. XXVl, apărut în 1993), iar în Bucureşti erau 97000 mozaici.

Dar pentru populaţia mozaică avem şi alte informaţii care arată că ei au falsificat în România datele statistice după propria poftă. Într-un raport al Ministerului pentru Minorităţi din 1939 se precizează: ,,Cu ocazia revizuirii cetăţeniilor, statistica judiciară a Ministerului de Justiţie a stabilit că s-au înregistrat 208217 cereri de revizuire, reprezentînd tot atîţea capi de familii evreieşti care cereau revizuirea pentru 962270 de evrei – membri ai familiei lor… Avem astăzi pe teritoriul ţării între 200000 şi 250000 de evrei intraţi în România şi încetăţeniţi în mod fraudulos”. Dacă comparăm cu datele rezultate din recensămîntul din 1930, actualizat pentru anul 1940, avem un plus de jidani de peste 160000. Dar documentul se referă numai la persoanele care aveau cetăţenie şi au depus cerere pentru că mai erau cam 20000 de mozaici refugiaţi din Germania, Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia şi cîteva mii de conspiratori comunişti care făceau naveta peste Nistru la sediile NKVD unde se pregăteau cum să bolşevizeze România. Numărul lor real în anul 1940 înainte de ocuparea unei mari părţi a României de către unguri şi bolşevici, era de peste un milion!

Că le falsificau şi altora datele statistice pentru a-şi ascunde imigrările ilegale o spune şi Henry Ford în lucrarea amintită unde găsim la pagina 9 următoarele: ,,Cîţi jidani sînt în Statele Unite? Nimeni nu ştie. Cifrele adevărate sînt cunoscute numai de către autorităţile jidoveşti. [Aşa a fost şi în România cît ei ne-au stat după cap.] Guvernul Statelor Unite poate să facă statistici asupra tot ce priveşte populaţia. Dar, imediat ce încearcă să stabilească sistematic numărul jidanilor care imigrează şi al acelora care locuiesc de mai multă vreme în ţară, atunci intervine celălalt guvern, jidovesc, din Washington, împiedică o asemenea lucrare. Aceasta se întîmplă de vreo cîţiva ani încoace: pînă acum celălalt guvern, jidovesc, s-a arătat mult mai tare decît guvernul oficial” şi continuă la pagina 10. ,,Ei sînt în Statele Unite, conducătorii organizaţiilor de lucrători, care se închină la steagul roşu şi cîntă internaţionala comunistă”. Plin de amărăciune autorul spune la pagina 132 că deşi s-a încercat oprirea imigraţiei evreilor din Polonia în SUA printr-o lege specială, totuşi efectele ei au fost anulate de manifestaţiile zgomotoase ale jidanilor care au făcut scandal în faşa Congresului. Aşa cum a păţit şi guvernul Goga-Cuza!!

Dar Institutul Naţional de Statistică spune că la 17 noiembrie 1939 erau în România 842618 evrei dintre care au pierdut cetăţenia 225222 persoane(M.O partea l, nr. 273 din 24 noiembrie 1939), fiindcă nu au putut dovedi că locuiau înainte de anul 1916 pe teritoriile incluse în Regatul România după anul 1918. Mulți dintre ei erau refugiați din Ungaria comunistă a lui Bela Kun, cînd românii i-au nimicit șărpăria în vara anului 1919! Cifra lor este mai mică cu 120000 persoane faţă de cea publicată de Ministerul pentru Minorităţi luată după numărul de cereri depuse iar la datele falsificate de această instituţie unde era un cuib de lifte comuniste protejate de Samuel Manuilski – cunoscut şi sub numele de Manuilă – voi mai reveni. Dacă din cifra de 962270 de mozaici scădem 328958 cîţi au fost găsiţi în Regat la 1 ianuarie 1941 şi pe cei 151112 rămaşi la unguri, vedem că au rămas în Basarabia şi Bucovina la bolşevici ori ,,s-au repatriat” adică au trădat ţara cu fruntea sus, un număr de 482200 persoane iar după datele statistice trebuiau să fie 301584 evrei. Din cei 328958 mozaici rămaşi în Regat, au fost deportaţi în Transnistria 12000 între septembrie 1941 şi iunie 1942 pentru că le-a fost dovedită apartenenţa la partidul comunist – organizaţie criminală scoasă în afara legii în România – şi cei 598 de comunişti înroşiţi de ură de clasă care au cerut ,,repatrierea” în imperiul satanist al bolşevicilor cazari. Au mai murit în Iaşi în iunie 1941, 2154 persoane şi deportate în Transnistria 27100 persoane în toamna anului 1941 şi începutul lui 1942. Cîteva mii de persoane au reuşit să plece în Palestina în timpul războiului. La sfîrşitul anului 1944, după datele prezentate mai înainte, pe acest teritoriu trebuiau să fie după statisticele româneşti un număr de cca 283000 mozaici, dar ei spun după registrele lor că erau 383606 suflete!

Lucrarea ,,Congresul Mondial Evreiesc, Secţiunea din România – Aşezările Evreieşti din România, Memento Statistic” Bucureşti 1947, pe lîngă multe informaţii false care să susţină atît cît se putea atunci industria holocaustului pornită de gangsterii sionişti cu patru ani în urmă, găsim şi informaţii adevărate şi de mare folos în trebuşoara pusă la cale. Studiul se referă numai la teritoriul Regatului României aşa cum era în anul 1941 – fără Basarabia, Bucovina, ţinutul Herţa şi Ardealul de Nord. În acest recensămînt al mozaicilor făcut însă după registrele comunităţilor – documentele cele mai bune pentru a afla cîţi tăiați împrejur la abajur au fost în România în perioada 1939-1945, dar necercetate de vreun istoric român – dau cifrele populaţiei evreieşti din România dar fără provinciile menţionate mai sus astfel: 1930 – 329748 evrei; 1941 – 315003 evrei; 1942 – 275068 evrei; 1947 – 383606 evrei. Ei publică această situaţie şi pe judeţe unde apar diferenţe majore pentru anul 1941 şi care arată că ne-au păcălit de cîte ori au vrut.

Anexa 2

DINAMICA POPULAȚIEI EVEIEȘTI DIN ROMANIA
– FĂRĂ TRANSILVANIA DE NORD, BASARABIA ȘI BUCOVINA –

 

județul/anul 1930 1940 1941 1942 1947
Alba 3101 3394 2734 2451 2886
Arad 10021 10973 9448 9402 13363
Argeș 671 735 433 487 450
Bacău 12270 13436 13640 13041 19093
Baia 7774 8513 6504 6525 5570
Bihor 1157 1267 1143 1025 565
Botoșani 20092 22001 17352 17441 22585
Brăila 7259 7949 5127 5075 5950
Brașov 2785 3050 2760 2779 3500
Buzău 1697 1858 1288 1277 1400
Caraș 726 795 531 454 345
C-lung Moldovenesc 7637 8363 6578 76 4740
Cluj – Turda 3432 3747 2576 2543 1607
Constanța 1981 2169 2125 1540 2429
Covurlui 20617 22576 13732 12946 13000
Dolj 2357 2561 1860 1764 2527
Dorohoi 12923 14151 11547 2316 10680
Făgăraș 445 487 282 264 360
Fălciu 3627 3972 2186 2097 2860
Gorj 106 116 76 61 104
Hunedoara 4829 5298 3674 3321 2861
Ialomița 642 701 242 214 139
Iași 41125 45032 37472 34006 38980
Ilfov 76645 83926 112108 98070 150021
Mehedinți 456 499 424 386 533
C-lung Muscel 29 32 16 18 20
Neamț 13214 14469 11790 11413 12900
Olt 196 215 118 91 107
Prahova 4743 5194 3205 3140 3140
Putna 7054 7724 5407 5477 7379
Rădăuți 9518 10422 6404 72 7700
Rîmnicu Sărat 1184 1296 913 992 1500
Roman 7464 8173 6506 6485 7969
Romanați 197 216 111 74 49
Severin 2329 2558 1916 1742 1975
Sibiu 1537 1683 1418 1366 2020
Suceava 6695 7331 5094 31 4948
Tîrnava Mare 1139 1247 1089 1080 1610
Tîrnava Mică 1661 1819 1185 1348 923
Tecuci 2955 3236 2462 2316 1765
Teleorman 255 279 88 81 102
Timiș 10989 12033 12148 11813 13624
Tulcea 1204 1318 760 699 850
Tutova 4184 4582 3271 3225 3100
Vîlcea 407 446 380 200 193
Vaslui 4989 5461 3852 3829 3615
Vlașca  268 293 127 112 185
Total tabel 325878 –––- 363742 274108 383606
Total corect 326584 357598 315082 275365 383222

 

La cifra de 383606 mozaici dacă adunăm 58000 de fii ai lui Iahwe scăpaţi de urgia ungurilor din Ardealul de Nord după raportul Mănuilă – Filderman, avem 441606 persoane existente pe actualul teritoriu al României către sfîrşitul anului 1947, luat ca moment critic al studiului statistic, făcut de ei.

Anul 1940 a fost introdus de mine în tabel pentru a uşura studiul comparativ şi pentru a dovedi că o parte dintre mozaici erau comunişti și doreau distrugerea sau robirea de către bolșevici a României, trecînt în iunie-septembrie 1940 Prutul la ocupantul rus al pămînturilor româneşti din partea stîngă a rîului.

Pentru anul 1941, totalul tabelului este calculat prin înmulţirea totalului din anul 1930 cu o creştere de cca. 12%, deşi recensămîntul este făcut la sfîrşitul lunii septembrie după ce au fost deportaţi 12588 de mozaici dintre cei 328968 găsiţi la recensămîntul din 2 ianuarie 1941, făcut din ordinul mareșaluli Antonescu.

Acest studiu statistic al mozaicilor are însă un ,,cîntec”, necîntat încă în istoria falsificată a românilor. Filderman, a fost coleg de liceu cu mareşalul I. Antonescu ocupînd mulţi ani funcţia de senator în Parlamentul Regatului României. A fost o lungă perioadă de timp, pînă a fugit de frica bolşevicilor, in funcţia de preşedinte a Federaţiilor Evreilor din România, şi chiar după înfiinţarea Centralei Evreilor din România, el a avut un cuvînt greu de spus pe lîngă mareşal în apărarea mozaicilor.

Dar fiind un om cu stare, el nu a gustat deloc turbarea bolşevică, fiind de acord cu trecerea puhoiului de trădători mozaici peste Prut în vara anului 1940. Cînd înroşiţii bolşevici mozaici s-au întors pe plaiurile mioriticilor ca unelte ale ruşilor, au început să şuiere tot mai aproape de urechile lui Filderman, că este un trădător al Frăţiei lui Israel şi a distrus comunitatea întunecaţilor din România. Pentru a le dovedi că mint, Filderman a pus la cale împreună cu conducătorii comunităţilor locale, acest ,,Memento Statistic” şi astfel informaţiile au ajuns după anul 1990 pe sub nasul unor români, din care nu au înţeles nimic! Bolşevicii mozaici n-au vrut să audă de dezvinovăţire şi Filderman s-a văzut obligat să fugă în SUA, dar cîte zile a mai avut de trăit în noua patrie, şărpăria sionistă l-a acuzat că a fost un trădător care s-a dat cu burghezia naţionalistă română pentru distrugerea şărpăriei mozaice din România. Cunoscînd foarte bine realitatea el a încercat să prezinte adevărul chiar dacă uneori cam şontîcăia, aşa cum se vede în raportul din 1957, făcut pentru a-şi mai îmbunătăţi imaginea în faţa tartorilor sionişti. Însă informaţiile din studiul statistic sînt uluitoare pentru aflarea adevărului dacă ştii să le citeşti.

În tabelul statistic de mai sus am trecut anul 1940, și pentru a dovedi cu informaţiile lor, dar judecînd după mintea noastră, că mulţi mozaici din Regatul României au trecut Prutul în partea stîngă, în iunie-septembrie 1940 adică 163917 persoane după datele arhivelor române, la inamicul rus al Basarabiei şi Bucovinei, fiind convinşi că fraţii lor bolşevici vor ocupa toată România iar ei vor reveni pe cai mari şi tari în cîrca românilor, aducîndu-le numai jale şi chin precum le este felul lor drăcesc, învăţ venit din scriiturile lor sataniste.

Din studiul statistic realizat la sfîrşitul anului 1947 putem constata limpede că populaţia de religie mozaică a scăzut la sfîrşitul anului 1941 faţă de 1940 cu sute şi mii de suflete cum este în judeţul Iaşi care a pierdut aproape opt mii de credincioşi iahwişti. Şi toţi aceşti destoinici patrioţi, care i-au iubit pe români numai pentru faptul că îi putea jupui de vii fără a răspunde de fapta lor, au trecut sprinteni acolo unde îi chema tartorul Iahwe, adică la bolşevicii care ocupaseră Basarabia şi Bucovina.

Cei mai mulţi ,,s-au repatriat” de bună voie şi dragostea frăţească la ocupantul bolşevic al teritoriilor româneşti de la est de Prut din judeţele: Alba, Arad, Bacău, Baia, Botoşani, Brăila, Buzău, Cîmpulung-Moldovenesc, Constanţa, Dorohoi, Făl-ciu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Prahova, Putna, Rădăuţi, Roman, Suceava, Tîrnava Mică, Tecuci, Tulcea, Tutova, Vaslui.

La fel, dacă analizăm comparativ, anul 1947 faţă de anul 1942 pentru a descoperi în ce judeţe s-au pripăşit mozaicii aduşi din Transnistria din ordinul mareşalului Antonescu, avem Alba, Arad, Bacău, Botoşani, Brăila, Constanţa, Dorohoi, Fălciu, Iaşi, Ilfov care este în fapt oraşul Bucureşti unde s-au oprit cam 85% dintre veniţi, Neamţ, Putna, Rădăuţi, Roman, Sibiu, Tîrnava Mare, Tecuci, Timiş, cu un total de 107857 persoane, informaţii luate din documentele lor!

Acesta este o parte din adevărul pretinsului holocaust din Transnistria făcut de armata română asupra iubitorilor de Iahwe dar mai ales de bolșevism și iudeo-satanism!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s